Amerikaanse arbeidstrein raast onverminderd verder

De markten: kort op de bal

Rentes en dollar klimmen lichtjes, beurzen twijfelen

Flag US

In navolging van het ADP-werkgelegenheidsrapport (gisteren), klopte ook het officiële jobrapport (‘payrolls’) de marktverwachting. En hoe! In december kwamen er maar liefst 312 000 nieuwe jobs bij. De markt rekende ‘slechts’ op een toename van 184 000. Daarbovenop werd het aantal nieuwe jobs in oktober en november in totaal met 58 000 opwaarts bijgesteld. De jobcreatie vond voornamelijk plaats in de bouwsector, onderwijs en de gezondheidszorg. De werkloosheidsgraad kroop lichtjes hoger tot 3.9% (vs. een verwachte stabilisatie op 3.7%), maar dat plaats je best in perspectief. De participatiegraad nam namelijk toe van 62.9% tot 63.1%. Dat betekent dat er zich meer mensen op de arbeidsmarkt begeven. Daar zitten de stijgende lonen mogelijk voor iets tussen. In december dikten de lonen met 3.2% aan (3.0% verwacht), een evenaring van de cyclische piek gezet in oktober.

Amerikaanse rentes veerden initieel zo’n 4 basispunten. Die winsten zijn inmiddels wel alweer gehalveerd. De beurzen twijfelden even maar noteren terug op de niveaus net vóór de publicatie. De dollar profiteert maar van een echte heropleving is weinig sprake. EUR/USD noteert rond 1.136, komende van niveaus kort bij de 1.14-zone. Deze al bij al beperkte marktreactie gegeven de omvang van de verrassing is minder vreemd dan op het eerste zicht lijkt. De marktrisico’s waren bij aanvang asymmetrisch verdeeld. In het huidig fragiel risicosentiment (vrees voor een groeivertraging, handelsconflict, shutdown in de VS, een halsstarrige Amerikaanse centrale bank …) reageert de markt doorgaans veel forser op een negatieve dan een op een in casu positieve verrassing. Verder zijn arbeidsdata historische cijfers die eigenlijk weinig vertellen over de toekomst. Laat die toekomst nu net dé grote onzekerheid zijn waarmee de markt momenteel worstelt.

Straks komen huidig Fed-voorzitter Powell en zijn voorgangers Yellen en Bernanke nog aan het woord. Als Powell daar blijk geeft van een mogelijk softere Fed (bv. door aan te geven dat ze rekening houden met de recente marktbeweging), krijgen we vandaag wellicht alsnog een échte risk-on positionering te zien. Klap de PC nog niet meteen toe voor het weekend, want wordt zeker nog vervolgd.

Figuur - US2y houdt stijging ondanks sterke payrolls beperkt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.