Groei-onzekerheid houdt de overhand aan het begin van 2019

De markten: kort op de bal

Geen vliegende start voor de (aandelen)markten

Flag US

In een dunne handel keerde een relatieve rust terug op de beurzen aan het einde van 2018. De markten bleven/blijven uiterst onzeker over wat ze dit jaar mogen verwachten van de wereldwijde groei. Het signaal van de Fed die de monetaire condities in 2019 verder wil verstrakken roept vragen op bij investeerders, zeker nu de globale opwaartse economische cyclus stilaan een aantal inherente (capaciteits)grenzen bereikt. Bovendien vindt dit onzeker einde van de economische cyclus plaats in een context van geopolitieke onzekerheid. Het aanslepende handelsconflict tussen China en de VS, een moeilijke politieke context in de VS, een Gordiaanse Brexit-knoop en haarden van politieke onzekerheid in een aantal (Europese) landen kunnen de groei bijkomend hypothekeren.


Eind 2018 en aan de start van het nieuwe jaar blijven de markten hypergevoelig aan alle data die iets zeggen over de globale groei. De meest recente Amerikaanse indicatoren toonden een verdeeld beeld. Niet alle indicatoren waren even slecht, maar negatieve uitschieters kregen meer aandacht. Ze werden/worden afgezet tegen het relatief gunstige beeld dat de Fed (dots) vooropstelde op de beleidsvergadering van midden december. De spreidstand tussen wat de markt verdisconteert en de intenties en verwachtingen van de ‘gemiddelde’ Fed-gouverneur blijft groot en neemt nog toe. Die kloof moet op één of andere manier gedicht worden om de markten in rustiger vaarwater te brengen. Is de groei toch nog sterk genoeg een bijkomende dosis Fed-verstrakking te verdragen? Of moet de Fed in de loop van dit jaar inbinden op haar intenties? De markt gaat uit van het laatste scenario. De Amerikaanse rentemarkt heeft zo goed als alle opwaarts potentieel uitgeprijsd en gaat uit van een scenario van uitdovende economische groei. In de mate dat een Amerikaanse groeivertraging uiting zou zijn van een wereldwijde vertraging, wordt dat ook zichtbaar in aanhoudend lage rentes buiten de VS. De dollar verloor eind vorig jaar beperkt terrein, maar tot nader bericht bleef de Amerikaanse munt relatief goed overeind. Een eerste test van de EUR/USD 1.15/1.1621 zone zou wel een indicatie zijn dat de Amerikaanse munt stilaan de prijs betaalt van minder uitbundige rentesteun.


Op de eerste handelsdag van het jaar werpt het thema van groei-onzekerheid zich al onmiddellijk opnieuw in de schijnwerpers. De Chinese PMI’s uit de verwerkende nijverheid voor december doken beneden de kaap van 50, wat wijst op een contractie van de activiteit in de sector. Het nieuws stuurt de Aziatische beurzen vanmorgen opnieuw lager. Voorlopig bouwt 2019 voort op de onzekerheid die eind 2018 kenmerkte.
 

Figuur - US 10j rente: markt twijfelt over Amerikaanse & wereldwijde groei

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.