Powell is ‘softer’ geworden, zegt de markt…

Les marchés

De markt positioneerde zich recent voor een voorzichtiger Amerikaanse rentepad in 2019 en zocht gisteren in een toespraak van Fed-voorzitter Powell naar extra bewijs. De marktreactie achteraf suggereert dat de kans op een veel softere Fed inderdaad aanzienlijk is toegenomen. Dit verdient nuancering. Eerst de context. De toespraak van Powell ging in de eerste plaats over financiële stabiliteit. Toch vond hij het ook nodig om een korte monetaire update te geven. En dat was niet zonder reden…

Recent was er veel discussie/onzekerheid over of de Fed niet te fors van stapel loopt met haar normalisatiebeleid. Voor december is er weinig discussie. De vierde renteverhoging van 2018, tot 2.25%-2.50% zal een feit zijn. Logisch, gezien de Fed haar inflatie- en maximale tewerkstelling doelstellingen bereikt heeft. Binnen de Fed zijn er altijd verschillende meningen. In oktober gaf voorzitter Powell nog aan dat de economie sterk blijft en dat de Fed haar politiek van geleidelijke renteverhogingen kon voortzetten. Last but not least, sommige gouverneurs gaven ook aan dat rente misschien verhoogd kon worden boven de neutrale rente. Dat is de rente waarbij de economie niet wordt gestimuleerd of afgeremd. Die ‘neutrale rente’ is een ‘vaststaand’ gegeven. De verschillende Fed-gouverneurs schatten ze in tussen 2.5% en 3.5%. Afgerond 3% dus. In september suggereerde de mediaan van rentevoorspellingen 3 extra renteverhogingen in 2019 tot 3-3.25% met nog een laatste verhoging in 2020. Dat baarde de markt recent zorgen, zeker als de kans bestond dat de rente nog hoger kon worden optrokken. Gisteren zei de Fed-voorzitter dat de rente nog juist beneden het neutrale niveau was. In de korte appreciatie die hij gaf zei hij ook dat de Fed zich bewust is van de gevolgen van haar beleid en van de risico’s waarmee de economie kan worden geconfronteerd. Die analyse (en vooral de softere toon) was voldoende om de markt gerust te stellen. De korte rentes en de dollar daalden. De beurzen veerden op. De markt concludeerde dat de Fed het beleid niet nodeloos zou verstrakken en de economie voldoende ademruimte zou laten.

De marktreactie gisteren is begrijpelijk. Toch hebben we bedenkingen. De vaststelling van Powell dat de rente zich juist onder de neutrale zone bevindt, is een vaststelling die je ook in september al kon maken. Ondertussen is de markt wel al zeer ver van de Fed-verwachtingen weggelopen. De markt verdisconteert nog slechts één renteverhoging volgend jaar. De Fed is duidelijk op het punt aangekomen dat ze meer data-afhankelijk wordt. Ze moet zich op dit punt in de economische cyclus ook niet te ver vooruit meer engageren. Vraag is echter of die data zo snel gaan verslechteren dat de Fed haar rentepad voor volgend jaar neerwaarts moet bijstellen. Voorlopig zien we daarvoor weinig reden in de data. Mogelijk zijn de markten nu stilaan op het punt gekomen waar ze er iets te gerust in zijn dat de Fed (en andere centrale banken) niet anders kunnen dan steun te blijven geven aan de markten en aan de economie. Als de Amerikaanse cijfers blijven wat ze recent waren, is het risico dat de markt na de Fed-vergadering van 19 december opnieuw haar verwachtingen moet bijstellen. Dit zou, in markttermen gesproken, mogelijk niet voor een rustige kerst zorgen. Het huidig marktsentiment omtrent een ‘softere’ Fed neemt op korte termijn de dollar wat wind uit de zeilen. Gezien de verwachtingen in de USD rentemarkt al zo laag liggen, blijven we wel voorzichtig om nu al een substantieel verdere USD daling te voorspellen. Als de markt op haar stappen moet terugkomen, zal dat in principe de dollar minstens relatief sterk houden.
 

Figuur - USD (handelsgewogen): USD stijging voorlopig gestopt omwille van ‘softe’ commentaren van Powell

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

This publication contains short term financial and economic market commentary and can therefore not be regarded as investment research. This publication cannot be regarded as an investment recommendation nor does it propose any investment strategy whatsoever. The information constitutes a minor non-economic benefit which is made available to the public free of charge.
No part of this publication may be republished or rewritten in any form or by any means. KBC Bank NV has used its best efforts to rely on trustworthy sources in preparing this publication. No representations or warranties are made with respect to the accuracy or completeness of the contents of this publication. KBC Bank NV does not guarantee that the neither the proposed scenarios, risks and prognosis accurately reflect market expectations nor that they will materialize.
Neither KBC Bank NV nor any other member company of the KBC group (or one of its authorized persons) shall be liable for damages resulting from accessing, consulting or using the information in this publication.
KBC Bank NV is a credit institution incorporated under Belgian law and operating under the prudential oversight of the European Central Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany). In day-to-day practice, European Central Bank exercises its oversight by means of a 'joint supervisory team', whose members include staff of the National Bank of Belgium (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be).
KBC Bank NV is also under supervision by the Financial Services and Markets Authority as regards oversight of codes of conduct and the financial markets (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV is a member of the KBC group. The website at www.kbc.com contains detailed information on the KBC group.

Publications liées

La ruée vers le dollar touche-t-elle à sa fin?

MR20203003RunUSDvoorbij

Les banquiers centraux contrôlent la courbe des taux

MR20200327_Centrale bankiers controleren rentecurve

En attendant le bon remède...

MR20202603 n attendant le bon remède...

Le chant du cygne de l'économie de marché

MR20200325 Le chant du cygne de l'économie de marché
Nous utilisons des cookies et technologies similaires pour garantir le bon fonctionnement de notre site internet et rendre votre navigation plus agréable. Ils nous permettent aussi d’adapter notre site à vos besoins et préférences. En continuant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de ces cookies. Vous souhaitez en savoir plus? Ou vous n’êtes pas d’accord?Cliquez ici.