Publications

Publications

Publications overview

Hard times for Belgian retailers despite far-reaching digitisation

EO20181123 Black Friday: Zwarte sneeuw voor Belgische kleinhandel ondanks doorgedreven digitalisering

Oil price collapse: is this time different?

EO20181205 Instorting olieprijs: is het deze keer anders?

Belgian economy no longer a harbinger of EMU’s business cycle

EO20181130 Belgische economie niet langer voorbode van EMU-conjunctuur

It’s the car sector that’s to blame for the sputtering German growth engine, not the trade war

EO20181126 Niet handelsoorlog, maar autosector is verantwoordelijk voor sputterende Duitse groeimotor

American inventories as a sign of cooling?

MR20181121 Amerikaanse voorraden als voorteken van afkoeling?

Innovation: a lifesaver for the European economy

ERR201811 Innovation: a lifesaver for the European economy

Economic Perspectives November 2018

EP201811 Economische Vooruitzichten

Brexit deal includes clever strategy for future trade

EO20181115 Brexit-deal bevat slimme strategie voor toekomstige handel

Italy needs to become a bit more German

EO20181115 Italy needs to become a bit more German

iPhone, IKEA and Big Mac prices as a guide for exchange rate misalignments?

EO20181109 iPhone, IKEA and Big Mac prices as a guide for exchange rate misalignments

Predictable midterm results. Still unpredictable Trump.

EO20181107 Predictable midterm results. Still unpredictable Trump.

Debt quality, not accumulation, threatens financial stability

EO20181026 Kredietkwaliteit, en niet kredietgroei, bedreigt financiële stabiliteit

Germany needs to become a little bit more Italian

EO20180910 Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

Positive economic evaluation for Macron’s reform policies

EO20181018 Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

Economic Derby of the Low Countries: Belgium-Netherlands 0-5

EO20181015 Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

Economic Perspectives October 2018

EP201810 Economische Vooruitzichten

Economic growth ten years after the financial crisis: a half-full glass

ERR 201810 Economische groei tien jaar na de financiële crisis: een halfvol glas

Belgian local authorities face major financial challenges

EO20181016 Lokale overheden staan voor grote financiële uitdagingen

Dancing Queen causes additional Brexit damage due to restriction on immigration

EO20181010 Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

Changing political winds and economic reforms in LatAm

EO20181005 Veranderend politiek klimaat en economische hervormingen in Latijns-Amerika

Euro current account surplus points to investment shortfall

EO20181002 Overschot op de lopende rekening van de EMU wijst op investeringstekort

The Nobel Prize in Economic Sciences should be renamed the Nobel Prize in Human Sciences

Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

Emerging market vulnerabilities and weaknesses

ERR 201809 Kwetsbaarheden en zwaktes van de opkomende economieën

Economics Perspectives September 2018

Economische vooruitzichten september 2018