Hard times for Belgian retailers despite far-reaching digitisation

EO20181123 Black Friday: Zwarte sneeuw voor Belgische kleinhandel ondanks doorgedreven digitalisering

Oil price collapse: is this time different?

EO20181205 Instorting olieprijs: is het deze keer anders?

Chief Economist

Uncertainty weighs on resilient global economy

Economic Perspectives November 2018

Belgian economy no longer a harbinger of EMU’s business cycle

EO20181130 Belgische economie niet langer voorbode van EMU-conjunctuur

It’s the car sector that’s to blame for the sputtering German growth engine, not the trade war

EO20181126 Niet handelsoorlog, maar autosector is verantwoordelijk voor sputterende Duitse groeimotor

Dancing Queen causes additional Brexit damage due to restriction on immigration

EO20181010 Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

Themes in focus:

Brexit

Trade war

EU Economies

Emerging Markets

Countries and regions in focus:

Central and Eastern Europe

Belgium

Ireland