Economic Research

Slider image
 • Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

  ECONOMISCHE OPINIE - Terwijl de Italiaanse regering aftast hoe ver ze over de Europese schreef kan gaan met het vieren ...
 • Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

  ECONOMISCHE OPINIE - De Franse economie heeft te kampen met een aantal structurele problemen waaronder een dalende comp...
 • Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

  ECONOMISCHE OPINIES - Op 16 oktober spelen de Belgische Rode Duivels een vriendschappelijke voetbalinterland tegen het O...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De wereldeconomie blijft in goede doen. Dat neemt niet weg dat de divergentie tussen regio’s en sectore...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Overschot op de lopende rekening van de EMU wijst op investeringstekort

Overschot op de lopende rekening van de EMU wijst op investeringstekort

ECONOMISCHE OPINIES – Volgens het IMF zal het overschot op de lopende rekening van de eurozone ook in 2018 ruim boven 3% van het bbp liggen. Zo’n hoog externe overschot is voor de eurozone relatief nieuw. Naast een toename van het Duitse overschot weerspiegelt dat ook de herwonnen concurrentiekracht van een aantal kwetsbare eurolidstaten. Het hoge en aanhoudende overschot is echter niet ondubbelzinnig positief. Het is immers in belangrijke mate het gevolg van de zwakte van de Europese investeringsdynamiek, die de beschikbare spaarmiddelen onvoldoende benut. Dat structurele investeringstekort dreigt op termijn het groeipotentieel van de Europese economie te ondermijnen.

 

 

Lees de volledige opinie hier.

Euro current account surplus points to investment shortfall 

ECONOMIC  OPINIONS – According to the IMF, the euro area current account surplus will be well again above 3% of GDP in 2018. Such a high surplus is a relatively new phenomenon for the euro area. Apart from the increase in the German surplus, this also reflects the regained competitiveness of a number of vulnerable euro area member states. However, the high and persistent surplus is not unambiguously positive. It is largely due to the weakness of the European investment dynamic, which is not making full use of available savings. This structural investment deficit undermines the long-run growth potential of the European economy.

 

Read the full opinion here

© 2018 KBC Groep |