Economic Research

Slider image
 • Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

  ECONOMISCHE OPINIE - Terwijl de Italiaanse regering aftast hoe ver ze over de Europese schreef kan gaan met het vieren ...
 • Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

  ECONOMISCHE OPINIE - De Franse economie heeft te kampen met een aantal structurele problemen waaronder een dalende comp...
 • Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

  ECONOMISCHE OPINIES - Op 16 oktober spelen de Belgische Rode Duivels een vriendschappelijke voetbalinterland tegen het O...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De wereldeconomie blijft in goede doen. Dat neemt niet weg dat de divergentie tussen regio’s en sectore...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

ECONOMISCHE OPINIES – Theresa May houterig dansend op de swingende tonen van Dancing Queen. Een prachtige politieke zet: humor als antwoord op verbittering en bitsheid bij de Brexiteers. Met haar optreden en speech tijdens het recente congres van de Britse conservatieve partij heeft premier May haar politieke positie versterkt. De echte brexit-onderhandelingen kunnen nu beginnen. Tegelijk is de beslissing van de Britse regering om een strenger immigratiebeleid uit te tekenen – om zich van ruimere steun in de partij te verzekeren – een hypotheek op de toekomstige Britse economische slagkracht. De Britse economie heeft immigratie nodig. Zelfs in de aanloop naar de effectieve brexit zwakt de instroom van buitenlandse arbeidskrachten in het VK al af, vooral vanuit de EU. In het bijzonder de beslissing om immigratie vanuit de EU27 te beperken, zal de krapte op de Britse arbeidsmarkt versterken, een brain drain veroorzaken en de vooruitzichten voor de Britse economie doen verslechteren.

Lees de volledige opinie hier

Dancing Queen causes additional Brexit damage due to restriction on immigration

ECONOMIC  OPINIONS – Theresa May dancing rigidly to the swinging tones of Dancing Queen was a beautiful political move: humour as an answer to bitterness and brusqueness among Brexiteers. With her performance and speech at the recent British Conservative Party Congress, Prime Minister May has strengthened her political position. The real Brexit negotiations can now begin. Meanwhile, the British government’s decision to draw up a stricter immigration policy – to secure greater support in the party – will hamper Britain’s future economic power. The British economy needs immigration. Even in the run-up to the effective Brexit, the inflow of foreign workers into the UK is weakening, especially from the EU. In particular, the decision to limit future migration from the EU27 will exacerbate the tightness of the UK labour market, cause a brain drain and worsen the UK’s economic prospects.

Read the full opinion here

 

 

 

© 2018 KBC Groep |