Economic Research

Slider image
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
U bent hier: Home » Economische Opinies » De desindustrialisatie in België is niet onomkeerbaar

De desindustrialisatie in België is niet onomkeerbaar

ECONOMISCHE OPINIES – De desindustrialisatie van de Belgische economie wordt vaak voorgesteld met het beeld van een krimpende, wegkwijnende industrie. Deze voorstelling van zaken stemt niet overeen met de realiteit en vraagt om een nuancering. In essentie gaat het om een omwenteling: traditionele industrieën staan onder druk, terwijl nieuwe technologie-intensieve activiteiten onvoldoende doorbreken. Meer dan België zette Duitsland in op de ontwikkeling van een technologiegedreven industrie. Meer algemeen is het relatieve industriële succes van Duitsland ook te danken aan lang aangehouden inspanningen inzake loonmatiging en een beleid gericht op een meer flexibele arbeidsinzet.

Lees de volledige opinie hier.

Deindustrialisation in Belgium is not irreversible

ECONOMIC OPINIONS – The deindustrialisation of the Belgian economy is often represented by the image of a shrinking industry. This does not correspond to reality and requires a nuance. In essence, it is a revolution: traditional industries are under pressure, while new technology-intensive activities do not break through sufficiently. More than Belgium, Germany was committed to the development of a technology-driven industry. More generally, Germany’s relative industrial success is also due to sustained wage moderation efforts and reforms aimed at a more flexible use of labour.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |