Economic Research

Slider image
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

BLIKVANGERS

-Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal, kon de eurozone slechts het groeiresultaat van het eerste kwartaal evenaren. Het bedrijfsvertrouwen verzwakte wereldwijd, waarschijnlijk als gevolg van de handelsoorlog, de toenemende wereldwijde risicoaversie (bijvoorbeeld ten aanzien van opkomende economieën) en algemene geopolitieke onzekerheden. De kans is groot dat het handelsconflict tussen de VS en China in de komende maanden verder zal escaleren, wat voor een aanzienlijk besmettingsrisico zorgt voor de groeivooruitzichten van andere economieën.

-De Centraal-Europese economieën blijven het intussen goed doen, zoals blijkt uit de robuuste groeicijfers van begin 2018. De sterke groeidynamiek heeft geleid tot lage en steeds verder dalende werkloosheidscijfers en tot een tekort aan arbeidskrachten, met name in Tsjechië en Slowakije. Dit zorgt voor opwaartse druk op de inflatie, waardoor de Nationale Bank van Tsjechië heeft besloten haar beleidstarieven eerder dan verwacht te verhogen. We verwachten in Tsjechië dit jaar nog één renteverhoging en nog eens twee in 2019.

-Over de hele wereld neemt de inflatoire druk toe, voornamelijk onder invloed van de stijgende energie- en voedselprijzen. De onderliggende dynamiek van de kerninflatie verschilt echter nog steeds tussen landen. In de VS is er sprake van een duidelijk opwaartse trend in de onderliggende inflatie, die wordt geschraagd door stijgende lonen en een solide inflatie in de dienstensector. De kerninflatie in de eurozone vertoont nog altijd geen aanhoudende opwaartse trend. Dit suggereert dat de ECB voorlopig voorzichtig zal blijven. Een eerste renteverhoging wordt op zijn vroegst na de zomer van 2019 verwacht, in overeenstemming met de forward guidance van de ECB.

-De combinatie van een voorzichtige centrale bank, teleurstellende economische data, een hardnekkig stabiele kerninflatie, de kapitaalvlucht naar kwaliteit, een schaarste aan Duitse overheidsobligaties en het liquiditeitsoverschot in de eurozone vertraagt de normalisatie van de langetermijnrente op de obligatiemarkten van de eurozone. Als gevolg hiervan hebben we onze voorspelling voor de Duitse tienjaarse rente op staatsobligaties verlaagd, althans op de kortere termijn. Voor eind 2018 voorspellen we nu een rente van 0,70% en eind volgend jaar verwachten we een rente van 1,50%.

-Het opstellen van een nieuwe begroting wordt dit najaar een grote uitdaging voor de Italiaanse regering. Als de Italiaanse regeringspartijen hun campagnebeloften willen waarmaken, dreigt het begrotingstekort op te lopen boven de drempels afgesproken met de Europese Commissie. Het risico op conflicten binnen de regering en met de EU is groot. Dit zou de komende maanden kunnen zorgen voor aanhoudende bezorgdheid op de financiële markten en zal dan waarschijnlijk tot extra volatiliteit leiden. Daarom verhogen we onze voorspellingen voor het renteverschil tussen Italiaanse en Duitse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar, voornamelijk tot de eerste jaarhelft van 2019.

De volledige publicatie kan u hier lezen.

 

ECONOMIC PERSPECTIVES

HIGHLIGHTS

-While the US economy posted surprisingly strong Q2 growth results, the pace of euro area growth merely matched that seen in Q1. Corporate sentiment indicators are softening globally, likely reflecting the negative impact of the trade war, increasing global risk aversion (e.g., with respect to emerging markets) and general geo-political uncertainties. Given the likely further escalation of the US-China trade conflict in the coming months, the risk of negative spillovers to growth prospects in other economies is significant.

-Central European economies have continued to perform well, reflected in robust growth figures for early 2018. Strong dynamics have led to low and still declining unemployment rates and labour shortages, in particular in the Czech Republic and Slovakia. These are putting upward pressures on inflation, which have contributed to the Czech National Bank’s decision to raise its policy rates earlier than expected. We expect one more rate hike by the CNB for this year and two more in 2019.

-Inflationary pressures are rising globally with increasing energy and food price contributions as the main determinants. However, underlying core inflation dynamics still differ. In the US, there is a clear upward trend in underlying inflation supported by increasing wages and solid services inflation. For the euro area, core inflation has yet to show a sustained upward trend. This suggests the ECB will stay cautious for the time being. Reflecting ECB guidance, a first rate hike is expected at the earliest after the summer of 2019.

-The combination of a dovish central bank, disappointing economic data, sticky core inflation, flight to quality capital flows, a scarcity of German benchmark bonds and the persistence of excess liquidity in the euro area will delay and restrain the pace of   normalisation of the term premium on euro area bond markets. As a result, we lowered our forecasted path for the German 10y government bond yield, in particular on the shorter-term forecast horizon. We now see it at 0.70% at the end of 2018 and 1.50% at the end of next year.

-Recent Italian political jitters may have provided just a sense of the more fundamental test of the governing coalition that is to come this autumn in relation to budget plans for 2019. If the Italian government parties want to follow through on their campaign promises, the budget plan will be both expansive and expensive. There is a high risk of conflict within the government, and above all with the EU. This could be a cause of ongoing concern for financial markets in coming months and will likely lead to additional volatility. For this reason, we increased our forecasts for the Italian spread against the German 10y government bond yield, most markedly until H1 2019.

To read the full publication, click here.

 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES

A LA UNE

 

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |