Economic Research

Slider image
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De recente cijfers wijzen erop dat de wereldconjunctuur nog steeds in goeden doen is. Dat neemt niet we...
 • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

  ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
 • Made in China … of toch niet helemaal?

  Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
 • Luidt de vervlakking van de rentecurve in de VS een recessie in?

  ECONOMISCHE OPINIES - De huidige economische expansie in de VS heeft tot nu toe 107 maanden geduurd. Het is de op één ...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De economische dynamiek in de ontwikkelde landen bleef in de voorbije weken uiteenlopen. In de VS waren e...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

BLIKVANGERS

– De recente cijfers wijzen erop dat de wereldconjunctuur nog steeds in goeden doen is. Dat neemt niet weg dat er grijze wolken opduiken. De ontwikkelde economieën, in het bijzonder de VS, doen het momenteel beter dan de opkomende economieën. Dat is het gevolg van de stimulans die de Amerikaanse economie krijgt van het begrotingsbeleid. Anderzijds dreigt de handelsoorlog steeds meer de werking van de wereldwijde productieketens te verstoren. Dat is een groot risico voor heel wat uitvoergerichte opkomende economieën.  Wegens haar openheid is ook de Europese economie erg kwetsbaar voor een escalatie van de handelsoorlog.

-De handelsspanningen schakelden in de voorbije weken een versnelling hoger. Nieuwe tarieven op Amerikaanse invoer uit China werden van kracht. China reageerde hierop met vergeldingsmaatregelen en ook verschillende andere handelspartners van de VS implementeerden ondertussen tegenmaatregelen naar aanleiding van hogere Amerikaanse tarieven op staal en aluminium. De volgende stappen kunnen bijkomende invoerheffingen door de VS zijn, waaronder heffingen op de invoer van wagens. Het valt moeilijk te voorspellen wanneer en hoe er een einde zal komen aan dit opbod. De onzekerheid daarover weegt nu al wereldwijd op het ondernemersvertrouwen en de investeringsbeslissingen. Een forse verdere escalatie van steeds verdergaande protectionistische maatregelen is dan ook het grootste risico voor ons scenario met betrekking tot de wereldeconomie.

-Overal in de wereld zetten de hoger dan verwachte olieprijzen de inflatie tijdelijk onder opwaartse druk. De voorlopige ramingen van de inflatie in de eurozone voor juni wezen op een lichte stijging tot 2%. De kerninflatie blijft echter halsstarrig gematigd op slechts 1%. Ook in de VS liep de inflatie op. Daar zet de sterke economie ook de kerninflatie onder opwaartse druk. Die bewandelt er eenzelfde opwaarts pad als de totale inflatie.

-Op de financiële markten nam het risicobewustzijn de voorbije weken toe. Dat zorgde bij beleggers voor een vlucht naar veilige havens zoals Duitsland en in mindere mate de VS, Japan en Zwitserland. Het deed de obligatierentes in deze landen dalen en zorgde voor een versteviging van de dollar. In deze context namen de renteverschillen binnen de EMU toe en liepen de rentes in de opkomende economieën op. Wegens dit klimaat van toegenomen risicoaversie met de bijhorende vlucht naar kwaliteitsactiva hebben we het verwachte pad voor het rente op tienjarig Duitse overheidspapier voor de komende 12 maanden naar beneden gebracht. In de eerstkomende periode zal het renteverschil tussen Amerikaans en Duits overheidspapier daardoor groter zijn dan eerst gedacht. Daardoor kan de zwakte van de euro tegenover de dollar wat langer aanhouden. Ook de marktinschatting van het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en de eurozone zal daartoe bijdragen.

-Gekaderd:  Economische aspecten van internationale immigratie

De volledige publicatie kan u hier lezen.

 

ECONOMIC PERSPECTIVES

HIGHLIGHTS

-Recent evidence suggests that while the global business cycle is still in good shape, it may be facing some significant challenges. Developed economies, in particular the US, are doing better than emerging markets at present. On the one hand this is a result of the strong performance of the US economy that is supported by fiscal stimulus. On the other, the looming threat of a trade war disturbing the workings of global value chains poses large risks for a lot of export-oriented emerging economies. Due to its trade openness Europe may be negatively affected by escalating trade conflicts too.

-In recent weeks, the trade tensions shifted up a gear with the implementation of additional tariffs on US imports from China, Chinese retaliation measures in response to this and the implementation of retaliation actions from several other US trading partners due to higher US tariffs on steel and aluminium. Potential next steps could be even more import tariffs by the US and/or US tariffs on car imports. It is hard to predict when and how this trade conflict will end. Related uncertainties are already weighing on sentiment and investment decisions globally. A significant further escalation with increasing protectionist measures is hence the main risk in our global scenario.

-Higher-than-expected oil prices are putting some temporary upward pressure on headline inflation around the world. Preliminary June inflation data for the euro area pointed to a slight increase of headline inflation to 2.0%, while core inflation remains stubbornly subdued at only 1.0%. Also in the US we have seen inflationary pressures building. However, US core inflation, supported by the sustained strength of the economy, is moving in a similar upward direction as the headline series.

-Risk awareness on financial markets has risen of late. This led to increased safe haven flows towards Germany and to a lesser extent also to the US, Japan and Switzerland, causing the USD to strengthen and government bond yields to drop. In this context, we saw some intra-EU spreads and emerging market rates rising. This environment of increased global risk aversion with the corresponding flight to quality led us to lower the path of the German 10y government bond yields on a 12 months’ horizon. Given the US-German bond yield differential that will be larger than previously expected on a short-term horizon, together with the further market pricing in of monetary policy divergence, we expect the FX weakness of the Euro to continue in the short term.

-Focus article – Economic aspects of international immigration

To read the full publication, click here.

 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES

A LA UNE

 

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |