Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Trumps beleid zal botsen op grenzen van Amerikaanse arbeidsmarkt

Trumps beleid zal botsen op grenzen van Amerikaanse arbeidsmarkt

ECONOMSICHE OPINIE – De Amerikaanse economie zit in een laat-cyclische fase. Daarmee gepaard gaat een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een oplopende loongroei. Zo staat de werkloosheidsgraad op een erg laag niveau en steeg onlangs voor het eerst sinds de start van de metingen het aantal openstaande vacatures uit boven het aantal werklozen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van  president Trumps budgettair en handelsbeleid is om jobs vanuit het buitenland terug te brengen naar de VS. Gegeven de toenemende krapte is de kans groot dat hij daarbij op de grenzen van de Amerikaanse arbeidsmarkt zal botsen. Zeker indien Trump zijn restrictief immigratiebeleid verderzet.

Lees de volledige opinie hier.

Trump’s policy will collide with the boundaries of the US  labour market

The US economy is in a late-cyclical phase. This is accompanied by a tightening labour market and increasing wage growth. The unemployment rate is at very low levels and recently, for the first time since the start of the series, the number of job vacancies has risen above the number of unemployed persons. One of the most important objectives of President Trump’s fiscal and trade policy is to bring jobs from abroad back to the US. Given the increasing scarcity of labour, there is a good chance that he will run into the boundaries of the American labour market. Especially if Trump continues his restrictive immigration policy.

Read the full opinion here.

La politique de Trump entrera en collision avec les limites du marché du travail américain

L’économie américaine se trouve dans une phase cyclique avancée. Cela s’accompagne d’un resserrement du marché du travail et d’une augmentation de la croissance des salaires. Le taux
de chômage est très bas et récemment, pour la première fois depuis le début de la série, le nombre d’emplois vacants a dépassé le nombre de chômeurs. L’un des objectifs les plus importants de la
politique fiscale et commerciale du président Trump est de ramener des emplois de l’étranger aux États-Unis. Étant donné la rareté croissante de la main-d’oeuvre, il y a de bonnes chances qu’il
se heurte aux frontières du marché du travail américain. Surtout si Trump continue sa politique d’immigration restrictive.

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |