Economic Research

Slider image
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De economische dynamiek in de ontwikkelde landen bleef in de voorbije weken uiteenlopen. In de VS waren ...
 • Poetin 4.0: Wordt het deze keer anders?

  ECONOMISCHE OPINIE – Vladimir Poetin werd in maart voor de vierde keer verkozen tot president van de Russische Federat...
 • Bank of Japan onuitputbare bron van wereldwijde liquiditeit

  ECONOMISCHE OPINIE - De Japanse centrale bank (Bank of Japan) startte in de jaren 90 als eerste belangrijke centrale ban...
 • Amerikaanse woningmarkt nog geen reden tot bezorgdheid

  ECONOMISCHE OPINIE - De huizenprijzen in de VS stijgen al enkele jaren vrij sterk, wat ons herinnert aan de financiële ...
 • Eviva España… maar groeitopper niet immuun voor Italiaans scenario

  In 2017 was Spanje het eerste Zuid-Europese euroland waar de economie opnieuw het niveau van vóór de financiële crisi...
 • Crisissen terug van weggeweest

  Na enkele jaren van relatieve stabiliteit op de financiële markten krijgen ze opnieuw af te rekenen met een reeks van (...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De wereldeconomie blijft in goeden doen. Weliswaar brokkelde het vertrouwen in sommige landen verder af...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Staal en aluminium zijn slechts de voorbode van een complex handelsconflict

Staal en aluminium zijn slechts de voorbode van een complex handelsconflict

ECONOMISCHE OPINIE – Ondanks intensieve bilaterale onderhandelingen gelden vanaf 1 juni 2018 hogere tarieven op de Amerikaanse import van Europees staal en aluminium. De Amerikaanse regering implementeert hierdoor de eerder aangekondigde maatregelen om de Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten te beschermen tegen sterke internationale concurrentie, officieel omwille van nationale veiligheid. Een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie, evenals een tegenreactie door de EU zullen spoedig volgen. Daarmee gaat de escalatie van het internationale handelsconflict effectief van start. De economische schade van deze eerste stap blijft beperkt, maar de kans dat het conflict uitbreidt naar de Europese automobielsector is aanzienlijk. De uiteenlopende Europese exportbelangen dreigen bovendien de escalatie te versterken en onderhandelingen bemoeilijken.

Lees de volledige opinie hier.

Steel and aluminium are just the forerunners of a complex trade conflict

ECONOMIC OPINION – Despite intensive bilateral negotiations, from 1 June 2018 higher tariffs will be applied on American imports of European steel and aluminium. The American government is implementing the previously announced measures to protect American steel and aluminium producers against strong international competition, officially in the interests of national security. A complaint to the World Trade Organisation, as well as a counter-reaction by the EU, will follow soon. This is effectively the start of an escalating international trade conflict. The economic damage of this first step remains limited, but the likelihood of the conflict spreading to the European automotive sector is significant. Moreover, the differing export interests among EU member states threaten to exacerbate the escalation and make negotiations more difficult.

Read the full opinion here.

 

L’acier et l’aluminium ne sont que les précurseurs d’un conflit ommercial complexe

Malgré d’intenses négociations bilatérales, à partir du 1er juin 2018, des droits de douane plus élevés seront appliqués sur les importations américaines d’acier et d’aluminium européens. Le
gouvernement américain met en oeuvre les mesures annoncées précédemment pour protéger les producteurs américains d’acier et d’aluminium contre une forte concurrence internationale,
officiellement dans l’intérêt de la sécurité nationale. Une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi qu’une contre-réaction de l’UE, suivront bientôt. C’est en fait le début d’un
conflit commercial international qui s’intensifie. Les dommages économiques de cette première étape restent limités, mais la probabilité que le conflit s’étende au secteur automobile européen est
importante. En outre, les intérêts divergents en matière d’exportation entre les États membres de l’UE risquent d’exacerber l’escalade et de rendre les négociations plus difficiles.

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |