Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Luidt de vervlakking van de rentecurve in de VS een recessie in?

Luidt de vervlakking van de rentecurve in de VS een recessie in?

ECONOMISCHE OPINIES – De huidige economische expansie in de VS heeft tot nu toe 107 maanden geduurd. Het is de op één na langste cyclus sinds 1858. De 10-jarige cyclus tussen de milde recessies bij het begin van de jaren 90 en begin van de jaren 2000, aangedreven door de dotcom-zeepbel, houdt het huidige record. Onze prognoses geven aan dat er een nieuw record in de maak is. De laat-cyclische budgettaire stimulus van president Trump (belastinghervorming en geplande infrastructuuruitgaven) verhoogt de kansen daartoe. Maar hoe langer de expansie duurt, hoe dichter we bij het einde ervan komen. De zorgwekkende escalatie van het internationale handelsconflict dreigt te zullen wegen op de consumptie en investeringen. De vorm van de Amerikaanse rentecurve is in het verleden een goede indicator voor een recessie gebleken. Een inverse vorm van de curve, met kortetermijnrendementen (2j) die het niveau van langetermijnrendementen (10j) overtreffen, voorspelde de vorige zeven Amerikaanse recessies correct. Het laatste valse alarm dateert van 1967.

Lees de volledige opinie hier.

 

Does the flattening of the US yield curve herald a recession?

ECONOMIC OPINIONS – The current US economic expansion has thus far lasted 107 months. It’s the second longest cycle on record since 1858. The 10-year cycle between the mild recessions in the early 90s and early 2000s, propelled by the dotcom bubble, holds the current record. Our in-house forecasts suggest that a new record is in the making. President Trump’s late cycle fiscal boost (tax reform, planned infrastructure spending) raises the odds. Nevertheless, the longer the expansion lasts, the closer we come to the end. The worrying escalation in the trade conflict risks weighing on consumption and investments. The shape of the US yield curve in the past proved to be a good indicator of a recession. An inverse shape of the curve, with short-term yields (2y) exceeding the level of long-term yields (10y), correctly predicted the previous seven US recessions. The last false signal dates back to 1967.

 

Read the full opinion here.

 

L’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt aux États-Unis conduira-t-il à une récession?

L’expansion économique américaine actuelle a duré jusqu’à présent 107 mois. Il s’agit du deuxième cycle le plus long depuis 1858. Nos prévisions indiquent qu’un nouveau record devrait être atteint. La relance budgétaire tardive du président Trump (réforme fiscale et dépenses d’infrastructure prévues) augmente les possibilités de le faire. Mais plus l’expansion dure longtemps, plus nous nous rapprochons de la fin. L’escalade inquiétante du conflit commercial international menace de peser sur la consommation et l’investissement. Par le passé, la forme de la courbe de rendement américaine s’est révélée être un bon indicateur d’une récession. Une forme inverse de la courbe, avec des rendements à court terme (2 ans) dépassant le niveau des rendements à long terme (10 ans), a prédit correctement les sept récessions américaines précédentes.

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

 

© 2018 KBC Groep |