Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Eviva España… maar groeitopper niet immuun voor Italiaans scenario

Eviva España… maar groeitopper niet immuun voor Italiaans scenario

In 2017 was Spanje het eerste Zuid-Europese euroland waar de economie opnieuw het niveau van vóór de financiële crisis bereikte. Begin 2018 ging de groei door op zijn stevig elan. Spanje blijft de vruchten plukken van het herstelbeleid onmiddellijk na de crisis. Maar het is niet al goud wat blinkt. De sanering van de overheidsfinanciën en de hoge werkloosheid blijven belangrijke uitdagingen. Verdere economische hervormingen zijn nodig. De val van de minderheidsregering brengt evenwel in herinnering dat ook Spanje kampt met een versnipperd politiek landschap. Dankzij de betere economische fundamenten bleef Spanje tijdens de recente Italië-crisis grotendeels uit het vizier van internationale beleggers. Maar omdat het land veel meer dan Italië bij het buitenland in het krijt staat, is het potentieel kwetsbaarder voor het verlies van hun vertrouwen.

Lees de volledige opinie hier.

 

Eviva España… but growth champion not immune to Italian scenario

In 2017, Spain was the first southern European euro area country to see its real economy return to pre-financial crisis levels. At the beginning of 2018, growth momentum again proved to be robust. Spain continues to reap the benefits of the recovery policies that were implemented immediately after the crisis. But all that glitters is not gold. The consolidation of public finances and the high level of unemployment remain major challenges. Further economic reforms are needed. Furthermore, the fall of the minority government is a reminder that Spain has a fragmented political landscape. Thanks to better economic fundamentals, Spain remained largely out of focus for international investors during the recent Italian crisis. However, because the country is much more indebted to foreign entities than Italy, it is potentially more vulnerable to the loss of their confidence.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |