Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Vergrijzing zet vraagtekens bij voorspellingen voor productiviteitsgroei

Vergrijzing zet vraagtekens bij voorspellingen voor productiviteitsgroei

ECONOMISCHE OPINIE – De nieuwe langetermijnvoorspellingen van de Europese Commissie (EC) voorzien een nog sterkere vergrijzing van de bevolking dan voorheen, maar tegelijk ook een behoorlijke stijging van de productiviteitsgroei in de komende decennia. Dat laatste zal ervoor zorgen dat de potentiële groei van de Europese economie op peil blijft en de stijging van vergrijzingskosten relatief in toom wordt gehouden. De realisatie daarvan is evenwel niet gegarandeerd. Na de financiële crisis heeft de productiviteitsgroei zich niet hersteld. Dat was mede het gevolg van een gebrekkige verspreiding van nieuwe technologieën en van een suboptimale verdeling van productiefactoren. Maar zelfs als deze problemen worden opgelost, is de voorspelde versnelling van de productiviteitsgroei niet zeker. De vergrijzing van de (beroeps)bevolking is immers zelf een belemmerende factor voor die groei. Voorzichtigheid omtrent de EC-voorspellingen is dus aan de orde om de vergrijzingskost niet te onderschatten.

Lees de volledige opinie hier.

Population ageing calls productivity growth forecasts into question

ECONOMIC OPINION – The new long-term projections of the European Commission predict an even stronger relative ageing of the population than before, but also a substantial increase in productivity growth in the coming decades. The latter will ensure that the potential growth of the European economy is maintained and that the increase in ageing-related costs can be relatively contained. The achievement of this cannot, however, be guaranteed. Productivity growth has not recovered since the financial crisis. This has been due in part to the patchy dissemination of new technologies and the sub-optimal distribution of production factors. However, even if these problems were to be resolved, the projected acceleration in productivity growth is not certain. After all, the ageing of the (working-age) population is itself a factor hampering that growth. The Commission projections ought therefore to be treated with caution so as not to underestimate the ageing costs.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |