Economic Research

Slider image
 • Crisissen terug van weggeweest

  Na enkele jaren van relatieve stabiliteit op de financiële markten krijgen ze opnieuw af te rekenen met een reeks van (...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De wereldeconomie blijft in goeden doen. Weliswaar brokkelde het vertrouwen in sommige landen verder af...
 • Donderwolken boven de Belgische economie

  ECONOMISCHE OPINIE - Wij verwachten dat de huidige groeivertraging de voorbode is van een lagere economische groei in Be...
 • Italiaanse politiek zet schijnwerpers op economische risico’s

  ECONOMISCHE OPINIE - Een nieuwe Italiaanse regeringscoalitie tussen de 5-Sterrenbeweging en de Lega staat in de steigers...
 • Kredietlijn voor Argentinië is een verstandig initiatief

  ECONOMISCHE OPINIE - Argentinië krijgt de laatste tijd veel aandacht van investeerders en economische analisten door de...
 • Zonder beleidscoördinatie blijft Frans-Duitse as een strohalm

  ECONOMISCHE OPINIE - De verkiezing van Macron als Franse president, een jaar geleden, en de herverkiezing van Merkel als...
U bent hier: Home » Economische Opinies » EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

ECONOMISCHE OPINIE – Binnen het Europese financieel kader voor de periode na 2020 moet blijvend prioriteit worden gegeven aan economische convergentie. Ondanks vooruitgang in inkomensconvergentie tussen de EU-lidstaten blijven de regionale inkomensverschillen enorm. Met name in Midden- en Oost-Europa is de inhaalslag naar het gemiddelde EU-inkomensniveau beperkt gebleven tot (hoofd) stedelijke gebieden. In het toekomstige convergentiebeleid van de EU moet meer nadruk worden gelegd op die regionale dimensie. Bovendien zijn het nog steeds de nieuwste EU-lidstaten die de meeste financiële steun nodig hebben. In plaats van extra financiële steun te bieden aan Zuid-Europese landen, zouden deze meer baat hebben bij structurele hervormingen.

Lees de volledige opinie hier.

EU funding for Central and Eastern European regions remains essential

ECONOMIC OPINION – The EU financial framework post 2020 should continue to prioritize economic convergence. Despite progress in income convergence between EU member states, regional income differences remain huge. In particular in Central and Eastern Europe, catching-up with the average EU income level has been limited to capital and urban regions. More emphasis should be put on the regional dimension in future EU convergence policies. Moreover, it is still the new EU member states that are require most financial support. Rather than offering additional financial support to Southern European countries, the latter would benefit more from structural policy improvements.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |