Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

ECONOMISCHE OPINIE – Binnen het Europese financieel kader voor de periode na 2020 moet blijvend prioriteit worden gegeven aan economische convergentie. Ondanks vooruitgang in inkomensconvergentie tussen de EU-lidstaten blijven de regionale inkomensverschillen enorm. Met name in Midden- en Oost-Europa is de inhaalslag naar het gemiddelde EU-inkomensniveau beperkt gebleven tot (hoofd) stedelijke gebieden. In het toekomstige convergentiebeleid van de EU moet meer nadruk worden gelegd op die regionale dimensie. Bovendien zijn het nog steeds de nieuwste EU-lidstaten die de meeste financiële steun nodig hebben. In plaats van extra financiële steun te bieden aan Zuid-Europese landen, zouden deze meer baat hebben bij structurele hervormingen.

Lees de volledige opinie hier.

EU funding for Central and Eastern European regions remains essential

ECONOMIC OPINION – The EU financial framework post 2020 should continue to prioritize economic convergence. Despite progress in income convergence between EU member states, regional income differences remain huge. In particular in Central and Eastern Europe, catching-up with the average EU income level has been limited to capital and urban regions. More emphasis should be put on the regional dimension in future EU convergence policies. Moreover, it is still the new EU member states that are require most financial support. Rather than offering additional financial support to Southern European countries, the latter would benefit more from structural policy improvements.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |