Economic Research

Slider image
 • Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

  ECONOMISCHE OPINIE - Terwijl de Italiaanse regering aftast hoe ver ze over de Europese schreef kan gaan met het vieren ...
 • Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

  ECONOMISCHE OPINIE - De Franse economie heeft te kampen met een aantal structurele problemen waaronder een dalende comp...
 • Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

  ECONOMISCHE OPINIES - Op 16 oktober spelen de Belgische Rode Duivels een vriendschappelijke voetbalinterland tegen het O...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De wereldeconomie blijft in goede doen. Dat neemt niet weg dat de divergentie tussen regio’s en sectore...
U bent hier: Home » Economische Opinies » EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

EU-fondsen voor Centraal- en Oost-Europese regio’s blijven noodzakelijk

ECONOMISCHE OPINIE – Binnen het Europese financieel kader voor de periode na 2020 moet blijvend prioriteit worden gegeven aan economische convergentie. Ondanks vooruitgang in inkomensconvergentie tussen de EU-lidstaten blijven de regionale inkomensverschillen enorm. Met name in Midden- en Oost-Europa is de inhaalslag naar het gemiddelde EU-inkomensniveau beperkt gebleven tot (hoofd) stedelijke gebieden. In het toekomstige convergentiebeleid van de EU moet meer nadruk worden gelegd op die regionale dimensie. Bovendien zijn het nog steeds de nieuwste EU-lidstaten die de meeste financiële steun nodig hebben. In plaats van extra financiële steun te bieden aan Zuid-Europese landen, zouden deze meer baat hebben bij structurele hervormingen.

Lees de volledige opinie hier.

EU funding for Central and Eastern European regions remains essential

ECONOMIC OPINION – The EU financial framework post 2020 should continue to prioritize economic convergence. Despite progress in income convergence between EU member states, regional income differences remain huge. In particular in Central and Eastern Europe, catching-up with the average EU income level has been limited to capital and urban regions. More emphasis should be put on the regional dimension in future EU convergence policies. Moreover, it is still the new EU member states that are require most financial support. Rather than offering additional financial support to Southern European countries, the latter would benefit more from structural policy improvements.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |