Economic Research

Slider image
 • Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

  ECONOMISCHE OPINIE - Terwijl de Italiaanse regering aftast hoe ver ze over de Europese schreef kan gaan met het vieren ...
 • Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

  ECONOMISCHE OPINIE - De Franse economie heeft te kampen met een aantal structurele problemen waaronder een dalende comp...
 • Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

  ECONOMISCHE OPINIES - Op 16 oktober spelen de Belgische Rode Duivels een vriendschappelijke voetbalinterland tegen het O...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De wereldeconomie blijft in goede doen. Dat neemt niet weg dat de divergentie tussen regio’s en sectore...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

BLIKVANGERS

– De vertrouwensindicatoren vielen zowel in de ontwikkelde als in de opkomende economieën verder terug, nadat ze begin 2018 nog een meerjarig hoogtepunt hadden bereikt. Vooral het vertrouwen in de verwerkende nijverheid werd zwaar getroffen. Recente ontwikkelingen kunnen worden geïnterpreteerd als een teken dat de piek van de huidige conjunctuurcyclus nabij is. Bovendien veroorzaken de opdoemende internationale handelsspanningen onzekerheid. Dat kan wegen op het economisch sentiment.

– Het internationale handelsklimaat is aanzienlijk verslechterd nu China en de VS verzeild zijn geraakt in een handelsbelemmerende wederzijdse vergelding, na de Amerikaanse beslissing om hogere invoertarieven op te leggen voor staal en aluminium. De huidige handelsgeschillen passen in een langetermijntrend van wereldwijd toenemend protectionisme. De economische impact van de recente ontwikkelingen is moeilijk in te schatten gezien de complexiteit van de materie en de vele onzekerheden. De positieve economische vooruitzichten kunnen er echter door worden verstoord. Het impliceert een neerwaarts risico voor ons groeiscenario. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen kunnen aanpassingen van ons economisch scenario noodzakelijk zijn in de komende maanden.

– De aanhoudend lage inflatie in de eurozone ondersteunt ons scenario van een geleidelijke normalisering van het monetaire beleid van de ECB. Wij verwachten dat de ECB haar aankoopprogramma van activa (Asset Purchase Programme – APP) ten minste tot september 2018 zal voortzetten, waarna een periode van geleidelijke afbouw zal volgen. De eerste stap naar een normalisatie van de beleidstarieven zal pas ruim na het einde van het APP worden gezet, dit wil zeggen ten vroegste in de tweede helft van 2019.

– De Fed stelde een lichtjes agressievere monetaire politiek in het verschiet door haar vooruitzichten voor de economische groei en de beleidsrente op te krikken. Ook wij hebben onze voorspelling voor de Fed-beleidsrente voor 2019 opgetrokken van één naar twee renteverhogingen, gezien de huidige groei- en inflatiedynamiek en de extra budgettaire stimuleringsmaatregelen.

– GEKADERD: Inflatie in de eurozone: wachten op Godot?

De volledige publicatie kan u hier lezen.

ECONOMIC PERSPECTIVES

HIGHLIGHTS

– Global sentiment indicators for both developed and emerging economies edged down further after reaching multi-year highs at the beginning of the year. This downturn was focussed primarily in the manufacturing sector. Recent developments can be interpreted as a sign that the peak of the current business cycle may be approaching. Moreover, looming international trade tensions are a cause of uncertainty and may weigh on economic sentiment in the coming months.

– The international trade environment has deteriorated now that China and the US have begun a trade-impeding tit-for-tat game, following the US decision to impose higher tariffs on steel and aluminium imports. The current trade disputes fit into a longer term trend of increasing protectionism worldwide. The economic impact of the latest developments is hard to assess due to its complexity and many uncertainties. However, our positive economic outlook may be impacted. Hence the risk to our growth scenario is now tilted to the downside and, depending on further developments, adjustments to our economic scenario may be required.

– Persistently low inflation in the euro area underpins our scenario for a gradual ECB monetary policy normalisation. We expect the ECB to continue its Asset Purchase Programme (APP) at least until September 2018 with a period of tapering thereafter. The first step towards a policy rate normalisation will only be taken well after the end of the APP, i.e. at the earliest in the second half of 2019.

– The Fed made a modest hawkish shift by upgrading its economic and policy rate outlook. Consistently, based on the current growth and inflation dynamics together with the positive impact of the recently imposed fiscal stimulus measures, we upgraded our Fed policy rate forecast for 2019 from one to two hikes.

– IN FOCUS: Inflation in the eurozone: waiting for Godot?

To read the full publication, click here.

PERSPECTIVES ECONOMIQUES

A LA UNE

– Après avoir atteint un pic pluriannuel au début de 2018, les indicateurs de confiance ont continué à baisser tant dans les économies développées que dans les économies émergentes. La confiance dans l’industrie manufacturière a été particulièrement affectée. Les récents développements peuvent être interprétés comme un signe que le sommet du cycle économique actuel est passé. La perspective de tensions commerciales internationales suscite en outre l’inquiétude. Le climat économique pourrait en souffrir.
– Le contexte commercial international s’est considérablement détérioré, la Chine et les États-Unis usant de représailles entravant les échanges, suite à la décision des États-Unis d’imposer des droits d’importation plus élevés sur l’acier et l’aluminium. Les différends commerciaux actuels s’inscrivent dans une tendance à long terme d’escalade protectionniste à l’échelle mondiale. L’impact économique des développements récents est difficile à estimer en raison de la complexité de la matière et des nombreuses incertitudes. Il pourrait néanmoins gâcher les perspectives économiques favorables. Un risque baissier pèse par conséquent sur notre scénario de croissance et en fonction de l’évolution future, des ajustements pourront s’avérer nécessaires dans les mois à venir.
– La basse inflation persistante dans la zone euro soutient notre scénario d’une normalisation progressive de la politique monétaire de la BCE. Nous pensons que la BCE va poursuivre son programme d’achat d’actifs (Asset Purchase Programme – APP) au moins jusqu’en septembre 2018 avant de procéder à une réduction progressive. La première étape vers la normalisation de son taux directeur n’est attendue que bien après la fin de l’APP, c’est-à-dire au plus tôt au second semestre 2019.
– La Fed prépare une politique monétaire un peu plus agressive en relevant ses prévisions de croissance économique et de taux directeur. Nous avons également revu notre prévision pour 2019 d’un à deux relèvements compte tenu de la dynamique actuelle de la croissance et de l’inflation et des mesures de relance budgétaire supplémentaires.
– ENCADRÉ – Inflation dans la zone euro : en attendant Godot

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |