Economic Research

Slider image
 • Vergrijzing zet vraagtekens bij voorspellingen voor productiviteitsgroei

  ECONOMISCHE OPINIE - De nieuwe langetermijnvoorspellingen van de Europese Commissie (EC) voorzien een nog sterkere verg...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De vertrouwensindicatoren vielen zowel in de ontwikkelde als in de opkomende economieën verder terug, na...
 • Vastgoedmarkt voorname bron van ongelijkheid in België

  ECONOMISCHE OPINIE - De voorbije decennia zorgde het alsmaar ongelijkere woningbezit in combinatie met de sterke prijsst...
 • Handelsconflict is voorbode van technologiestrijd

  ECONOMISCHE OPINIE - Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China slingert tussen escalatie en ontdooiing. D...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Handelsconflict is voorbode van technologiestrijd

Handelsconflict is voorbode van technologiestrijd

ECONOMISCHE OPINIE – Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China slingert tussen escalatie en ontdooiing. De feiten volgen elkaar razendsnel op. Het besef groeit dat een aanslepend conflict geen winnaars oplevert. Bovendien dreigt verdere escalatie grote schade toe te brengen aan de wereldeconomie. Het toenemend handelsbalanstekort van de Verenigde Staten lijkt de harde handelspolitiek van de Amerikaanse regering te rechtvaardigen. Die interpretatie klopt niet. Fundamenteel gaat het debat niet over vrijhandel, maar wel over technologie. Technologisch leiderschap zal economisch leiderschap bepalen in de toekomst. Daardoor zal de confrontatie tussen China en de Verenigde Staten, en bij uitbreiding de economische machtsstrijd tussen de westerse en opkomende economieën, geen eendagsvlieg zijn maar een jarenlange zoektocht naar een nieuw en werkbaar model voor toekomstige globalisering. Wat we nu meemaken is slechts een voorproefje van de grote uitdagingen die de structurele hertekening van de wereldeconomie met zich meebrengt. Enkel een verbeterde internationale bescherming van intellectuele eigendomsrechten biedt een structurele oplossing.

Lees de volledige opinie hier.

 

Trade conflict presages technology battle

 

ECONOMIC OPINION – The trade conflict between the United States and China swings wildly between escalation and thawing. Events are following each other in rapid succession. There is a growing realisation that there are no winners in a prolonged conflict. Moreover, further escalation threatens to do great harm to the global economy. At first sight, the growing trade deficit in the United States appears to justify the hard trade policy of the US government. But that interpretation does not stack up. Fundamentally, the debate is not about free trade, but about technology. Technological leadership will determine economic leadership in the future. As a consequence, the confrontation between China and the United States, and by extension the economic power struggle between the West and the emerging economies, will not be an overnight sensation but a quest stretching for years in search of a new and workable model for future globalisation. What we are currently experiencing is merely a foretaste of the major challenges posed by the structural redrawing of the global economic map. Only better international protection of international property rights offers a structural solution.

 

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |