Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Handelsconflict is voorbode van technologiestrijd

Handelsconflict is voorbode van technologiestrijd

ECONOMISCHE OPINIE – Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China slingert tussen escalatie en ontdooiing. De feiten volgen elkaar razendsnel op. Het besef groeit dat een aanslepend conflict geen winnaars oplevert. Bovendien dreigt verdere escalatie grote schade toe te brengen aan de wereldeconomie. Het toenemend handelsbalanstekort van de Verenigde Staten lijkt de harde handelspolitiek van de Amerikaanse regering te rechtvaardigen. Die interpretatie klopt niet. Fundamenteel gaat het debat niet over vrijhandel, maar wel over technologie. Technologisch leiderschap zal economisch leiderschap bepalen in de toekomst. Daardoor zal de confrontatie tussen China en de Verenigde Staten, en bij uitbreiding de economische machtsstrijd tussen de westerse en opkomende economieën, geen eendagsvlieg zijn maar een jarenlange zoektocht naar een nieuw en werkbaar model voor toekomstige globalisering. Wat we nu meemaken is slechts een voorproefje van de grote uitdagingen die de structurele hertekening van de wereldeconomie met zich meebrengt. Enkel een verbeterde internationale bescherming van intellectuele eigendomsrechten biedt een structurele oplossing.

Lees de volledige opinie hier.

 

Trade conflict presages technology battle

 

ECONOMIC OPINION – The trade conflict between the United States and China swings wildly between escalation and thawing. Events are following each other in rapid succession. There is a growing realisation that there are no winners in a prolonged conflict. Moreover, further escalation threatens to do great harm to the global economy. At first sight, the growing trade deficit in the United States appears to justify the hard trade policy of the US government. But that interpretation does not stack up. Fundamentally, the debate is not about free trade, but about technology. Technological leadership will determine economic leadership in the future. As a consequence, the confrontation between China and the United States, and by extension the economic power struggle between the West and the emerging economies, will not be an overnight sensation but a quest stretching for years in search of a new and workable model for future globalisation. What we are currently experiencing is merely a foretaste of the major challenges posed by the structural redrawing of the global economic map. Only better international protection of international property rights offers a structural solution.

 

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |