Economic Research

Slider image
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Nieuwbouw verdient beter

Nieuwbouw verdient beter

ECONOMISCHE OPINIES – Het Belgische woningpatrimonium behoort tot het oudste van Europa. Toch stimuleert de overheid eerder renovatie dan nieuwbouw, onder meer met premies en een verlaagd btw-tarief. Er is nog te weinig besef dat nieuwbouw in heel wat gevallen een betere oplossing is dan renovatie, zeker op het vlak van energiezuinigheid. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, was de prijsstijging van nieuwbouw het voorbije decennium overigens niet sterker dan die van bestaande woningen. Meer nieuwbouw is een goede zaak. Maar daarbij moet wel voldoende worden ingezet op sloop-heropbouw, zodat zo weinig mogelijk beslag wordt gelegd op schaarse open ruimte en een mogelijk overaanbod van woningen wordt vermeden.

Lees de volledige opinie hier.

New-build deserves better

Belgium’s housing stock is amongst Europe’s oldest, yet the government encourages renovation rather than new-build, through measures including subsidies and a lower VAT rate. It is still not sufficiently recognised that building new homes is often a better solution than renovation – especially when it comes to energy efficiency. Contrary to popular belief, the price of new-build homes has not risen faster in the past decade than that of existing homes. Building more new homes is a good thing. All the same, sufficient backing needs to be given to demolition and rebuilding, to minimise the use of scarce new building land and to avoid a potential surplus of homes.

 

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |