Economic Research

Slider image
 • Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

  ECONOMISCHE OPINIE - Terwijl de Italiaanse regering aftast hoe ver ze over de Europese schreef kan gaan met het vieren ...
 • Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

  ECONOMISCHE OPINIE - De Franse economie heeft te kampen met een aantal structurele problemen waaronder een dalende comp...
 • Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

  ECONOMISCHE OPINIES - Op 16 oktober spelen de Belgische Rode Duivels een vriendschappelijke voetbalinterland tegen het O...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS De wereldeconomie blijft in goede doen. Dat neemt niet weg dat de divergentie tussen regio’s en sectore...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

BLIKVANGERS

• De meest opvallende gebeurtenis van de voorbije weken was de sterke opstoot van de lange rente in de VS en Europa. De financiële markten anticiperen op een krapper monetair beleid en in het bijzonder op de normalisering van dat beleid in de eurozone. De inflatieverwachtingen stijgen onder impuls van recente data die erop wijzen dat de wereldeconomie het jaar 2017 sterk heeft beëindigd. Vooroplopende indicatoren wijzen erop dat dit gunstige momentum in 2018 overeind blijft. Cijfers voor de belangrijkste economieën in de wereld blijven positief verrassen. In het bijzonder de eurozone blijft sterk presteren. We hebben onze groeiprognose voor de eurozone voor 2018 en 2019 met 0,2 procentpunt opgetrokken tot 2,5% respectievelijk 2,2%, vergelijkbaar met onze voorspelling voor de VS-economie. De opkomende economieën volgen de wereldwijde trend van sterkere groei en groot vertrouwen.

• De euro is duidelijk aan het verstevigen tegenover de dollar. Dat is vooral onder impuls van de hogere inflatieverwachtingen in de VS. Een tijdelijke terugval van de euro kan worden verwacht, maar op langere termijn zal de euro steun blijven krijgen van de sterke economische expansie in de eurozone.

• De laatste ECB-vergadering baarde geen nieuwe beslissingen, maar uit de commentaren kon worden afgeleid dat de gedachten van de bestuursleden aan het wijzigen zijn. De toon waarop ECB-voorzitter Draghi sprak, gaf aan dat de ECB begint na te denken over een langgerekt proces om de monetaire stimulans in de eurozone terug te schroeven. Die boodschap ligt in lijn met ons scenario. We verwachten nog altijd dat het beleid van kwantitatieve versoepeling ten minste tot september 2018 zal worden voortgezet. Een eerste renteverhoging zal er pas lang na afloop van de kwantitatieve versoepeling komen. Dat is waarschijnlijk in 2019.

• Hoewel ons globaal scenario heel optimistisch blijft, loeren toch heel wat risico’s om de hoek. Vanuit economisch perspectief, hebben ze vooral met de normalisatie van het monetaire beleid te maken. Naarmate de normalisatie gestalte krijgt, kan de volatiliteit op de financiële markten toenemen. De markt riskeert overdreven te reageren. Want al bij al blijft de inflatie laag en blijft er onzekerheid over het ECB-beleid. Bovendien kan de risiconeutrale houding die de beleggers de voorbije jaren kenmerkte, plaats ruimen voor meer risicoaversie. Vanuit politiek perspectief, springt de agressievere VS-retoriek over het handelsbeleid in het oog. Hoewel een echte handelsoorlog geen deel uitmaakt van ons scenario, neemt de kans op meer protectionistische acties toe. Die kunnen het positieve basisscenario serieus vertroebelen. In Europa groeit de kloof tussen de West-Europese pro-EU politiek en het toenemende euroscepticisme in Centraal- en Oost-Europese landen. Dat kan problematisch worden voor het succes van de verdere Europese integratie.

• GEKADERD – De Italiaanse economie aan de vooravond van de verkiezingen van maart 2018: de betere economische omgeving verbergt nog grote structurele uitdagingen

De volledige publicatie kan u hier lezen.

Video

 

ECONOMIC PERSPECTIVES

HIGHLIGHTS

• The most striking development in recent weeks has been the strong and fast upswing in US and European long-term interest rates. Financial markets anticipate more hawkish monetary policy in general and monetary policy normalisation in the euro area in particular. Inflation expectations are on the rise, driven by recent data confirming that the global economy ended 2017 on a high note. Forward-looking indicators all point to a continuation of this favourable momentum into 2018. Data for the major global economies keep on surprising on the positive side, with a notable euro area performance.

• We upgraded our euro area growth forecasts for 2018 and 2019 by 0.2 percentage point to 2.5% and 2.2% respectively, broadly in line with our US growth forecasts. Emerging markets are projected to have a similar trend following improved performance and confidence indicators.

• The EUR is on a clear upward path against the USD, mainly driven by increased inflation expectations in the US. Some temporary weakening in the EUR can be expected, although the strong expansion in the euro area economy will lend continued support to the EUR in the longer run.

• The latest ECB meeting brought no new monetary policy decisions but the comments suggest that a change in thinking may be underway among the Governing Council members. The tone of ECB President Draghi’s remarks indicated the ECB is beginning to contemplate an extended process of phasing down the degree of monetary support for the euro area economy. Draghi’s message was in line with our scenario. We still expect a continuation of QE at least until September 2018. A first policy rate hike will likely take place well after the end of QE, i.e. probably in 2019.

• Although our overall scenario remains very optimistic, there are several risks around the corner. From an economic perspective, in the build-up of monetary policy normalisation by the ECB, financial markets may become more volatile. Market anticipation may be exaggerated, given the continued low inflation rate and the uncertainty surrounding the ECB’s monetary policy stance. Moreover the typical risk-neutral behaviour of the past years may be replaced by more risk aversion among investors. From a policy perspective, US rhetoric about trade policy has become more aggressive. Although a full-blown trade war is not part of our base scenario yet, the risk of increasing protectionist actions has increased, which may seriously impact the positive scenario. On the other hand, we see an increasing gap between Western European pro-EU politics and increasing euroscepticism in Central and Eastern countries of Europe. This may become problematic for the potential success of further European integration.

• Focus article – Italy: Brighter economic conditions hide still major structural challenges

 

To read the full publication, click here.

 

© 2018 KBC Groep |