Economic Research

Slider image
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

ECONOMISCHE OPINIES – De voorbije decennia zijn huishoudens hard veranderd. Het klassieke ‘huwelijksgezin’ met mama, papa en twee kindjes is allang niet meer de norm en maakte plaats voor een lappendeken van vele niet-traditionele leefvormen. België is binnen Europa een van de landen waar de veranderingen zich het snelst doorzetten. De overheid speelt hier nog te weinig op in. Zij moet in haar beleid meer rekening houden met de gevolgen van de toenemende diversiteit inzake leefvormen en discriminatie ertussen zo veel mogelijk uitsluiten. Ook bedrijven focussen nog te sterk op het traditionele gezin en zullen alsmaar meer maatwerk moeten leveren naar meer diverse huishoudtypes toe.

Lees de volledige opinie hier.

Diversity of forms of cohabiting underestimated in policy

ECONOMIC OPINIONS – Households have changed drastically in recent decades. The classic ‘married family’ with a mother, father and two children has not been the norm for some time and has made room for several non-traditional forms of habitation. Belgium is one of the countries within Europe where the changes are happening the fastest. The government still has done little to respond to this. In its policies, it should increasingly take the consequences of the growing diversity into account when it comes to forms of habitation and eliminate discrimination as much as possible. Companies also focus far too much on the traditional family and will have to deliver more and more customisation to accommodate the increasingly diverse types of household.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |