Economic Research

Slider image
  • Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

    ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije decennia zijn huishoudens hard veranderd. Het klassieke ‘huwelijksgezin’ met mama,...
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS • De meest opvallende gebeurtenis van de voorbije weken was de sterke opstoot van de lange rente in de VS...
  • Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

    KBC ECONOMISCHE OPINIE - De Britse economie presteerde opvallend sterk op het einde van 2017. Dit bewijst dat de Britse...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

KBC ECONOMISCHE OPINIE – De Britse economie presteerde opvallend sterk op het einde van 2017. Dit bewijst dat de Britse economie weerbaar is in moeilijke tijden. De Britse export profiteert van de internationale hoogconjunctuur, terwijl de Britse inflatie enigszins daalde. Op langere termijn blijven er evenwel structurele uitdagingen voor de Britse economie, vooral op het vlak van productiviteitsgroei, herindustrialisatie, internationale economische integratie en het verminderen van de inkomensongelijkheid.

Lees de volledige opinie hier.

UK economy temporarily putting up a defence against Brexit

KBC ECONOMIC OPINION – The UK economy performed remarkably well at the end of 2017. This proves that the UK economy can withstand difficult times. UK exports are benefiting from the international economic boom and UK inflation is slightly down. The UK economy is still facing structural challenges in the longer term, particularly with regard to productivity growth, reindustrialisation, international economic integration and the bridging of the income gap.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |