Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Inflatoire tendensen zijn voorbode van monetaire normalisering

Inflatoire tendensen zijn voorbode van monetaire normalisering

ECONOMISCHE OPINIES – Algemeen wordt aangenomen dat de Europese Centrale Bank (ECB) in 2018 het onconventionele monetaire beleid zal afbouwen. De huidige lage inflatiecijfers geven de ECB echter een sterk argument om de stimulus verder te zetten. Niettemin schuilen achter de lage inflatie een aantal inflatoire tendensen in de eurozone die zich de komende maanden zullen versterken. Te veel voorzichtigheid in het monetair beleid zou de Europese economie aanzienlijk kunnen schaden. De ECB zal sterke argumenten op tafel moeten leggen om haar beleidswijziging fundamenteel te verantwoorden. De terugkeer van inflatie, en de onderliggende, structurele evoluties worden het economisch thema van 2018.

Lees de volledige opinie hier.

Inflationary tendencies herald a monetary normalisation

ECONOMIC OPINIONS – The general assumption is that the European Central Bank (ECB) will scrap its unconventional monetary policy in 2018. However, the current low inflation figures give the ECB a strong argument for continuing the stimulus. Nevertheless, there are a number of inflationary tendencies in the eurozone lurking behind the low inflation, and they will gain strength in coming months. Too much caution in the monetary policy could cause considerable damage to the European economy. The ECB will have to come up with strong arguments with which to fundamentally defend its change in policy. The return of inflation and the underlying structural developments will be the economic theme of 2018.

Read the full opinion here.

Les tendances inflationnistes annoncent une normalisation monétaire

OPINIONS ÉCONOMIQUES – L’hypothèse générale est que la Banque centrale européenne (BCE) abandonnera sa politique monétaire non conventionnelle en 2018. Toutefois, les faibles taux d’inflation actuels plaident fortement en faveur de la poursuite des mesures de relance. Néanmoins, il existe un certain nombre de tendances inflationnistes dans la zone euro qui se cachent derrière la faiblesse de l’inflation, et elles gagneront en vigueur dans les mois à venir. Une politique monétaire trop prudente pourrait causer des dommages considérables à l’économie européenne. La BCE devra présenter des arguments solides pour défendre fondamentalement son changement de politique. Le retour de l’inflation et les évolutions structurelles sous-jacentes seront le thème économique de 2018.

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |