Economic Research

Slider image
  • Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

    ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije decennia zijn huishoudens hard veranderd. Het klassieke ‘huwelijksgezin’ met mama,...
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS • De meest opvallende gebeurtenis van de voorbije weken was de sterke opstoot van de lange rente in de VS...
  • Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

    KBC ECONOMISCHE OPINIE - De Britse economie presteerde opvallend sterk op het einde van 2017. Dit bewijst dat de Britse...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Hoge aantal inactieven in België is zorgwekkend

Hoge aantal inactieven in België is zorgwekkend

ECONOMISCHE OPINIES – Hoewel de jobmotor op volle toeren draait, blijft het aandeel werkenden binnen de bevolking op beroepsactieve leeftijd in België erg laag. De verklaring ligt niet zozeer bij het aantal werklozen. Dat nam de voorbije jaren immers behoorlijk af in lijn met de betere conjunctuur. Achter de schermen schuilt nog een grote groep overige inactieven die (tijdelijk) geen werk (meer) zoeken. Om die (terug) aan boord te krijgen, is een brede aanpak van verdere arbeidsmarkthervormingen nodig.

Lees de volledige opinie hier.

 

High number of economically inactive persons in Belgium a cause for concern

Although the jobs motor is running at full tilt, the share of the Belgian working-age population who are in work is very low. The explanation lies not so much in the number of unemployed people, which has fallen sharply in recent years in line with the improving economy, but more in the large and less visible group of other economically inactive people who are (temporarily or permanently) not or no longer looking for work. Bringing these people (back) on board requires a broad approach involving further labour market reforms.

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |