Economic Research

Slider image
 • Crisissen terug van weggeweest

  Na enkele jaren van relatieve stabiliteit op de financiële markten krijgen ze opnieuw af te rekenen met een reeks van (...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De wereldeconomie blijft in goeden doen. Weliswaar brokkelde het vertrouwen in sommige landen verder af...
 • Donderwolken boven de Belgische economie

  ECONOMISCHE OPINIE - Wij verwachten dat de huidige groeivertraging de voorbode is van een lagere economische groei in Be...
 • Italiaanse politiek zet schijnwerpers op economische risico’s

  ECONOMISCHE OPINIE - Een nieuwe Italiaanse regeringscoalitie tussen de 5-Sterrenbeweging en de Lega staat in de steigers...
 • Kredietlijn voor Argentinië is een verstandig initiatief

  ECONOMISCHE OPINIE - Argentinië krijgt de laatste tijd veel aandacht van investeerders en economische analisten door de...
 • Zonder beleidscoördinatie blijft Frans-Duitse as een strohalm

  ECONOMISCHE OPINIE - De verkiezing van Macron als Franse president, een jaar geleden, en de herverkiezing van Merkel als...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Economische groei en jobs in België: Plus est en vous !

Economische groei en jobs in België: Plus est en vous !

ECONOMISCHE OPINIES –  De economische groei in België ligt momenteel wat lager dan in de eurozone. In vergelijking met andere EU-landen blijven gelijktijdig een record aantal vacatures oningevuld en telt België een groot aantal inactieve mensen in de beroepsactieve leeftijd, een leeftijdscategorie die bovendien relatief sterk groeit. Dat suggereert een sterker groeipotentieel. De jobcreatie is in België bijlange niet slecht, al wekken schokkende ontslagrondes, zoals recent, soms een andere indruk. Maar in het licht van het potentieel is de jobcreatie te zwak. Met een betere benuttiging van het potentiële arbeidsaanbod zouden de groei- en werkgelegenheidsvooruitzichten er nog rooskleuriger uitzien.

Lees de volledige opinie hier.

 

Economic growth and jobs in Belgium: we can do better !

ECONOMIC OPINIONS – At present, economic growth in Belgium is slightly lower than that of the eurozone. In an international comparison, Belgium has at the same time a record number of unfilled job vacancies and a great many inactive people of working age – an age category that is also growing quite quickly. This suggests a stronger growth potential for Belgium. Compared to neighbouring countries, job creation is not at all bad, although shocking dismissals, as recently, sometimes give a different impression. But in the light of the potential, job creation is not effective enough. Better use of the potential labour supply would make forecasts for growth and employment even rosier.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |