Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Economische groei en jobs in België: Plus est en vous !

Economische groei en jobs in België: Plus est en vous !

ECONOMISCHE OPINIES –  De economische groei in België ligt momenteel wat lager dan in de eurozone. In vergelijking met andere EU-landen blijven gelijktijdig een record aantal vacatures oningevuld en telt België een groot aantal inactieve mensen in de beroepsactieve leeftijd, een leeftijdscategorie die bovendien relatief sterk groeit. Dat suggereert een sterker groeipotentieel. De jobcreatie is in België bijlange niet slecht, al wekken schokkende ontslagrondes, zoals recent, soms een andere indruk. Maar in het licht van het potentieel is de jobcreatie te zwak. Met een betere benuttiging van het potentiële arbeidsaanbod zouden de groei- en werkgelegenheidsvooruitzichten er nog rooskleuriger uitzien.

Lees de volledige opinie hier.

 

Economic growth and jobs in Belgium: we can do better !

ECONOMIC OPINIONS – At present, economic growth in Belgium is slightly lower than that of the eurozone. In an international comparison, Belgium has at the same time a record number of unfilled job vacancies and a great many inactive people of working age – an age category that is also growing quite quickly. This suggests a stronger growth potential for Belgium. Compared to neighbouring countries, job creation is not at all bad, although shocking dismissals, as recently, sometimes give a different impression. But in the light of the potential, job creation is not effective enough. Better use of the potential labour supply would make forecasts for growth and employment even rosier.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |