Economic Research

Slider image
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De recente cijfers wijzen erop dat de wereldconjunctuur nog steeds in goeden doen is. Dat neemt niet we...
 • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

  ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
 • Made in China … of toch niet helemaal?

  Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
 • Luidt de vervlakking van de rentecurve in de VS een recessie in?

  ECONOMISCHE OPINIES - De huidige economische expansie in de VS heeft tot nu toe 107 maanden geduurd. Het is de op één ...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De economische dynamiek in de ontwikkelde landen bleef in de voorbije weken uiteenlopen. In de VS waren e...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Mission Impossible? Positieve IMF-missie roept België op tot meer actie

Mission Impossible? Positieve IMF-missie roept België op tot meer actie

ECONOMISCHE OPINIES – Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) evalueert elk jaar de economische toestand van alle leden tijdens een zogenaamde Article 4 mission. Deze maand lichtte een IMF-delegatie de Belgische economie door. Het voorlopig eindrapport van het IMF ziet er fundamenteel goed uit. Het IMF erkent een aantal positieve evoluties in de Belgische economie en in recente beleidsbeslissingen. Niettemin blijft de weg naar een hogere potentiële groei lang en vol valkuilen. Daarom roept het IMF op tot een structurele langetermijnaanpak van investeringen, fiscale hervormingen en houdbare openbare financiën. De complexe Belgische institutionele context maakt het echter weinig waarschijnlijk dat België de aanbevelingen succesvol zal doorvoeren.

Lees de volledige opinie hier.

Mission Impossible? Positive IMF calls for more Belgian action

 

ECONOMIC OPINIONS – Each year the International Monetary Fund (IMF) evaluates the economic situation in its member states during its so-called Article IV mission. This month, the IMF delegation looked into the Belgian economy. The temporary IMF report looks fundamentally good. The IMF acknowledges many positive evolutions in the Belgian economy as well as in recent policies. However, the road to higher potential growth is long and full of potholes. In particular, the IMF calls for a structural and long-term approach to investments, fiscal reforms and sustainable public finances. The complex Belgian institutional context is likely to lead to limited success on the suggested agenda.

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |