Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Belastinghervorming in de VS komt op verkeerd moment

Belastinghervorming in de VS komt op verkeerd moment

ECONOMISCHE OPINIES – Een Amerikaanse belastinghervorming zit in de pijplijn. Het ultieme doel van het veelzijdige plan is om de economische groei stevig aan te wakkeren. Dit lijkt evenwel onrealistisch. Gegeven het laat-cyclische karakter van de Amerikaanse economie en het soort maatregelen, zal de groei-impuls beperkt zijn. Bovendien zal de Amerikaanse centrale bank haar beleid hoogst waarschijnlijk forser verkrappen om de budgettaire stimuli af te remmen, mocht de groei-impuls door de belastinghervorming onverwacht krachtig zijn. De maatregelen dreigen echter wel de al precaire overheidsfinanciën aanzienlijk verder te verslechteren. Ook in dat opzicht zijn de budgettaire stimuli dus allerminst optimaal getimed.

Lees de volledige opinie hier.

Tax reform in the US is poorly timed

ECONOMIC OPINIONS – US tax reform is in the pipeline. The ultimate goal of the multi-faceted plan is to boost economic growth significantly. However, this seems unrealistic. Given the late-cyclical nature of the US economy and the type of measures being proposed, the stimulus to growth will be limited. Moreover, the US central bank would most likely tighten its policy stance more aggressively than currently planned to curb the stimulating effects, should the tax reform unexpectedly provide a strong growth impulse. Besides, the measures threaten to worsen the already precarious public finances in the US. In this respect, too, the timing of the fiscal incentives is therefore far from optimal.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |