Economic Research

Slider image
 • Residential property in the EU28: Unity in diversity

  ECONOMIC RESEARCH REPORTS - In recent years, there was a broad-based recovery in Europe’s housing markets. Since the s...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - Recente indicatoren wijzen erop dat de wereldeconomie het nieuwe jaar sterk heeft ingezet. Goed economisc...
 • Italiaanse verkiezingen zullen noodzakelijke hervormingen vertragen

  ECONOMISCHE OPINIES - Begin 2018 gaat Italië naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Dit zal de eerste test z...
 • Mission Impossible? Positieve IMF-missie roept België op tot meer actie

  ECONOMISCHE OPINIES - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) evalueert elk jaar de economische toestand van alle leden...
 • Belastinghervorming in de VS komt op verkeerd moment

  ECONOMISCHE OPINIES - Een Amerikaanse belastinghervorming zit in de pijplijn. Het ultieme doel van het veelzijdige plan ...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - 2017 zal worden geboekstaafd als een jaar van opmerkelijk sterke groei in de wereldeconomie. De meest rec...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

ECONOMISCHE OPINIES – De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) slaagden erin de eerste fase van de brexit-onderhandelingen uit het slop te halen. Het bereiken van een akkoord over de brexit-factuur, de Ierse grenskwestie en de rechten van EU burgers was voor de EU een essentiële voorwaarde om onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie met het VK op te starten. Een akkoord over handel is cruciaal om de economische integratie tussen de EU en het VK in de toekomst veilig te stellen. Door de depreciatie van het Britse pond sinds het brexit-referendum wordt de Britse handel nu al sterk beïnvloed door de ganse brexit. Britse exporteurs kunnen op het eerste zicht duidelijk profiteren van het zwakkere pond. Maar de recente dynamiek in de Britse handel is veel minder rooskleurig dan vaak wordt gedacht. We zien momenteel in de Britse handel een voorproefje van de grote structurele uitdagingen die Britse economie en handel staan te wachten na de effectieve brexit. Enkel een degelijk vrijhandelsakkoord met de EU kan de brexit-pijn voor het VK verzachten.

Lees de volledige opinie hier.

Trade agreement with the EU is essential for the UK

ECONOMIC OPINIONS – After a problematic set of negotiations, the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) succeeded in getting the first phase of the Brexit negotiations off the ground. Achieving an agreement on the Brexit bill, the Irish border issue and EU citizens’ rights was an essential precondition for the EU to start negotiations on its future trade relationship with the UK. A deal on trade is crucial to secure a mutually beneficial level of economic integration between the EU and the UK in the future. As a result of the depreciation of the Pound Sterling since the Brexit referendum, British trade is already strongly influenced by the entire Brexit process. At first sight, it might seem that British exporters can clearly benefit from the weaker Pound. But the recent dynamics in British trade are far less rosy than is often thought. We are currently seeing a foretaste of the major structural challenges that Britain’s economy and trade face after it actually leaves the EU. A sound free trade agreement with the EU can ease but not eradicate the Brexit pain for the British economy.

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |