Economic Research

Slider image
 • Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

  ECONOMISCHE OPINIES - De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) slaagden erin de eerste fase van de brexit-o...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - 2017 zal worden geboekstaafd als een jaar van opmerkelijk sterke groei in de wereldeconomie. De meest rec...
 • Amerikaanse arbeidsmarkt minder krap dan het lijkt

  ECONOMISCHE OPINIES - Op het eerste gezicht suggereren de Amerikaanse arbeidsmarktindicatoren een krapte die zich snel o...
 • Ondanks brexit blijft VK attractief voor internationale investeerders

  ECONOMISCHE OPINIES - De onzekerheid rond de brexit-onderhandelingen zet de Britse economie onder druk. Het tekort op de...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Een suikertaks, werkt dat nu echt?

Een suikertaks, werkt dat nu echt?

ECONOMISCHE OPINIES – De regering besliste in het Zomerakkoord om de taks op zoete dranken uit te breiden. In een context van optimale belastingmix valt deze maatregel te verdedigen. Negatieve zaken belasten (in dit geval suikerconsumptie) is immers altijd beter dan positieve (zoals het verrichten van arbeid). Maar om gezondheidsproblemen als overgewicht of tandbederf te bestrijden, schiet de maatregel tekort. Dat komt doordat de taks te klein is om het consumptiegedrag daadwerkelijk te veranderen. Om effectief te zijn, moet de maatregel bovendien kaderen in een breder preventief gezondheidsbeleid. Eerste stappen richting een groots Voedingsplan zijn gezet, maar er blijft werk aan de winkel.

Lees de volledige opinie hier.

 

A sugar taks, does it really work?

ECONOMIC OPINIONS – The Belgian Federal Government decided in its Summer Agreement to extend the tax on sugary drinks. In the context of an optimal tax mix, this measure can be justified. Taxing negative items (in this case, the consumption of sugar) is always better than taxing positive ones (such as labour). However, the measure falls short when it comes to combating health problems such as obesity or dental decay. This is because the tax is too small to actually change consumer behaviour. Moreover, to be effective the measure must be part of a broader preventive health policy. The first steps have been taken towards a major nutrition plan in Belgium, but much work remains to be done.

Read the full opinion here.

 

© 2017 KBC Groep |