Economic Research

Slider image
 • Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

  ECONOMISCHE OPINIES - De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) slaagden erin de eerste fase van de brexit-o...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - 2017 zal worden geboekstaafd als een jaar van opmerkelijk sterke groei in de wereldeconomie. De meest rec...
 • Amerikaanse arbeidsmarkt minder krap dan het lijkt

  ECONOMISCHE OPINIES - Op het eerste gezicht suggereren de Amerikaanse arbeidsmarktindicatoren een krapte die zich snel o...
 • Ondanks brexit blijft VK attractief voor internationale investeerders

  ECONOMISCHE OPINIES - De onzekerheid rond de brexit-onderhandelingen zet de Britse economie onder druk. Het tekort op de...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Meer inflatie: wenselijk – Hogere doelstelling: niet haalbaar

Meer inflatie: wenselijk – Hogere doelstelling: niet haalbaar

ECONOMISCHE OPINIE – Ondanks een langdurig extreem soepel monetair beleid hebben centrale banken in de industrielanden het bijzonder moeilijk om hun doelstelling van 2% inflatie te realiseren. Niettemin herhaalden in juni jongstleden Amerikaanse economen nog een oproep aan de Fed om haar inflatiedoelstelling te verhogen. Wat meer inflatie zou wel voordelen bieden, maar een verhoging van de doelstelling zou nu weinig zoden aan de dijk brengen. De huidige lage inflatie is vooral het gevolg van ontwikkelingen in aanbodfactoren. Dat maakt het voor centrale banken moeilijk om de inflatie aan te wakkeren. Een hogere inflatiedoelstelling riskeert nu vooral hun geloofwaardigheid te ondermijnen. Dat zou meer problemen creëren dan oplossen. Zolang de economie matig blijft groeien, mag de lage inflatie een normalisatie van het monetaire beleid niet in de weg staan.

Lees de volledige publicatie hier.

 

MORE INFLATION: DESIRABLE – A HIGHER INFLATION TARGET: UNFEASIBLE

ECONOMIC OPINION – In spite of a long period of extremely loose monetary policy, central banks in advanced economies continue to struggle to reach their inflation target of 2%. Yet, last June, American economists again called on the Fed to raise its inflation target. Somewhat higher inflation would have advantages, but in current circumstances a higher inflation target wouldn’t be of much help for that. Today, low inflation is the result mainly of supply side factors, making it extremely difficult for central banks to stir it up. By raising the inflation target now, central banks would run the risk chiefly of undermining their credibility. That would cause more problems than it would solve. As long as the economy continues to grow moderately, the low inflation should not stand in the way of a normalisation of monetary policy.

Read the full opinion here.

 

© 2017 KBC Groep |