Economic Research

Slider image
 • Belgische concurrentiekracht kan (nog) beter

  ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije jaren slaagde de overheid erin om de concurrentiekracht van het Belgische bedrijfsleve...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives

  BLIKVANGERS • Recent verstevigde de sterke wereldwijde economische dynamiek nog wat verder. Dat bleek vooral uit de o...
 • Waarom geeft de inflatie niet thuis?

  ECONOMISCHE OPINIE – De inflatie wordt al heel lang beschouwd als een hoeksteen van de werking van onze economie. Ze i...
 • Meer inflatie: wenselijk – Hogere doelstelling: niet haalbaar

  ECONOMISCHE OPINIE - Ondanks een langdurig extreem soepel monetair beleid hebben centrale banken in de industrielanden h...
 • Beleggen in duurzame overheidsobligaties: duurzaamheid van Emerging Markets

  ECONOMIC RESEARCH REPORTS  - Tegen de achtergrond van de historisch lage rentestand in de ontwikkelde landen genoten be...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Leerkrachten, onvolprezen helden

Leerkrachten, onvolprezen helden

ECONOMISCHE OPINIES – 5 oktober is internationale dag van de leerkracht. Op die dag in 1966 keurden de Unesco en de Internationale Arbeidsorganisatie een wereldwijd referentiekader goed voor de job van leerkracht in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Nu is dat een jaarlijkse aanleiding om leerkrachten in de bloemetjes te zetten en om stil te staan bij het belang van onderwijs. Dat is meer dan terecht. Het belang van scholing en onderwijs staat buiten kijf. De kwaliteit ervan staat of valt met die van de leerkrachten en de werkomgeving. Gelukkig heeft Vlaanderen een performant onderwijs. Maar de uitdagingen zijn groot, gelet op de groei van de schoolbevolking en de toenemende diversiteit ervan. Dus blijft ook de nood aan goede leerkrachten groot. Zij koesteren het talent dat op termijn mee instaat voor welvaart en welzijn in onze samenleving. Dat verdient maatschappelijke waardering. Leerkrachten zijn onze onvolprezen helden!

Lees de volledige publicatie hier.

 

TEACHERS, OUR UNSUNG HEROES

ECONOMIC OPINIONS – October 5th is World Teachers’ Day. On that day, in 1966, UNESCO and the International Labour Organisation decided upon a worldwide frame of reference for the job of teacher in early childhood, primary and secondary education. Now it is an annual occasion to praise teachers and to think about the importance of education. This is more than appropriate. The importance of schooling and education is beyond question. Its quality stands or falls with the teachers’ quality and their working conditions. Fortunately, Flanders has a strongly performing education system. But the challenges are huge, given the rise in the number of pupils and increasing diversity. As a consequence, the need for good teachers remains high, too. They cherish the talent that will guarantee prosperity and welfare in our future society. And they deserve the appreciation of society. Teachers are our unsung heroes!

Read the full opinion here.

 

© 2017 KBC Groep |