Economic Research

Slider image
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De recente cijfers wijzen erop dat de wereldconjunctuur nog steeds in goeden doen is. Dat neemt niet we...
 • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

  ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
 • Made in China … of toch niet helemaal?

  Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
 • Luidt de vervlakking van de rentecurve in de VS een recessie in?

  ECONOMISCHE OPINIES - De huidige economische expansie in de VS heeft tot nu toe 107 maanden geduurd. Het is de op één ...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - De economische dynamiek in de ontwikkelde landen bleef in de voorbije weken uiteenlopen. In de VS waren e...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Leerkrachten, onvolprezen helden

Leerkrachten, onvolprezen helden

ECONOMISCHE OPINIES – 5 oktober is internationale dag van de leerkracht. Op die dag in 1966 keurden de Unesco en de Internationale Arbeidsorganisatie een wereldwijd referentiekader goed voor de job van leerkracht in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Nu is dat een jaarlijkse aanleiding om leerkrachten in de bloemetjes te zetten en om stil te staan bij het belang van onderwijs. Dat is meer dan terecht. Het belang van scholing en onderwijs staat buiten kijf. De kwaliteit ervan staat of valt met die van de leerkrachten en de werkomgeving. Gelukkig heeft Vlaanderen een performant onderwijs. Maar de uitdagingen zijn groot, gelet op de groei van de schoolbevolking en de toenemende diversiteit ervan. Dus blijft ook de nood aan goede leerkrachten groot. Zij koesteren het talent dat op termijn mee instaat voor welvaart en welzijn in onze samenleving. Dat verdient maatschappelijke waardering. Leerkrachten zijn onze onvolprezen helden!

Lees de volledige publicatie hier.

 

TEACHERS, OUR UNSUNG HEROES

ECONOMIC OPINIONS – October 5th is World Teachers’ Day. On that day, in 1966, UNESCO and the International Labour Organisation decided upon a worldwide frame of reference for the job of teacher in early childhood, primary and secondary education. Now it is an annual occasion to praise teachers and to think about the importance of education. This is more than appropriate. The importance of schooling and education is beyond question. Its quality stands or falls with the teachers’ quality and their working conditions. Fortunately, Flanders has a strongly performing education system. But the challenges are huge, given the rise in the number of pupils and increasing diversity. As a consequence, the need for good teachers remains high, too. They cherish the talent that will guarantee prosperity and welfare in our future society. And they deserve the appreciation of society. Teachers are our unsung heroes!

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |