Economic Research

Slider image
 • Belgische concurrentiekracht kan (nog) beter

  ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije jaren slaagde de overheid erin om de concurrentiekracht van het Belgische bedrijfsleve...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives

  BLIKVANGERS • Recent verstevigde de sterke wereldwijde economische dynamiek nog wat verder. Dat bleek vooral uit de o...
 • Waarom geeft de inflatie niet thuis?

  ECONOMISCHE OPINIE – De inflatie wordt al heel lang beschouwd als een hoeksteen van de werking van onze economie. Ze i...
 • Meer inflatie: wenselijk – Hogere doelstelling: niet haalbaar

  ECONOMISCHE OPINIE - Ondanks een langdurig extreem soepel monetair beleid hebben centrale banken in de industrielanden h...
 • Beleggen in duurzame overheidsobligaties: duurzaamheid van Emerging Markets

  ECONOMIC RESEARCH REPORTS  - Tegen de achtergrond van de historisch lage rentestand in de ontwikkelde landen genoten be...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Geen eenheid maar diversiteit in Europese inkomenstrends…maar onderwijs loont altijd

Geen eenheid maar diversiteit in Europese inkomenstrends…maar onderwijs loont altijd

ECONOMISCHE OPINIES – Netto-inkomens nemen toe in de EU, maar tegelijk ook de verschillen in inkomensgroei tussen de lidstaten. In alle landen blijkt echter dat een hoger opleidingsniveau leidt tot een hoger en sneller toenemend inkomen. Hierdoor ontstaat er in heel wat EU-lidstaten een omvangrijke inkomenskloof tussen hoog- en laaggeschoolden. Deze vaststellingen gelden in het bijzonder voor Centraal- en Oost-Europese landen. Hun inkomens convergeren opnieuw sneller naar het EU-gemiddelde. De weg daarheen is echter nog lang en de toegenomen inkomensongelijkheid tussen laag- en hooggeschoolden zal allicht leiden tot een oproep tot herverdeling. Dergelijk herverdelingsbeleid zal de inkomensconvergentie voor hoogopgeleiden in Centraal-Europa afremmen.

Om de volledige opinie te lezen, klik hier.

Diversity in European income trends…but education pays off everywhere

ECONOMIC OPINIONS – Net income is increasing in the EU, but income growth differs across EU countries. Moreover, throughout the EU, higher education levels are leading to higher incomes and higher income growth. This is resulting in substantial income dispersion in several EU countries depending on people’s educational background. These findings hold in particular for Central and Eastern European countries. As a result net income in those countries is once again converging to the EU average. The road is, however, still long and the increased income dispersion between low-skilled and high-skilled workers may lead to calls for redistribution policies. The latter may slow down the income convergence process for high-skilled people in Central Europe.

To read the full opinion, click here.

© 2017 KBC Groep |