Economic Research

Slider image
 • Belastinghervorming in de VS komt op verkeerd moment

  KBC ECONOMISCHE OPINIES - Een Amerikaanse belastinghervorming zit in de pijplijn. Het ultieme doel van het veelzijdige p...
 • Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

  ECONOMISCHE OPINIES - De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) slaagden erin de eerste fase van de brexit-o...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - 2017 zal worden geboekstaafd als een jaar van opmerkelijk sterke groei in de wereldeconomie. De meest rec...
 • Amerikaanse arbeidsmarkt minder krap dan het lijkt

  ECONOMISCHE OPINIES - Op het eerste gezicht suggereren de Amerikaanse arbeidsmarktindicatoren een krapte die zich snel o...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Geen eenheid maar diversiteit in Europese inkomenstrends…maar onderwijs loont altijd

Geen eenheid maar diversiteit in Europese inkomenstrends…maar onderwijs loont altijd

ECONOMISCHE OPINIES – Netto-inkomens nemen toe in de EU, maar tegelijk ook de verschillen in inkomensgroei tussen de lidstaten. In alle landen blijkt echter dat een hoger opleidingsniveau leidt tot een hoger en sneller toenemend inkomen. Hierdoor ontstaat er in heel wat EU-lidstaten een omvangrijke inkomenskloof tussen hoog- en laaggeschoolden. Deze vaststellingen gelden in het bijzonder voor Centraal- en Oost-Europese landen. Hun inkomens convergeren opnieuw sneller naar het EU-gemiddelde. De weg daarheen is echter nog lang en de toegenomen inkomensongelijkheid tussen laag- en hooggeschoolden zal allicht leiden tot een oproep tot herverdeling. Dergelijk herverdelingsbeleid zal de inkomensconvergentie voor hoogopgeleiden in Centraal-Europa afremmen.

Om de volledige opinie te lezen, klik hier.

Diversity in European income trends…but education pays off everywhere

ECONOMIC OPINIONS – Net income is increasing in the EU, but income growth differs across EU countries. Moreover, throughout the EU, higher education levels are leading to higher incomes and higher income growth. This is resulting in substantial income dispersion in several EU countries depending on people’s educational background. These findings hold in particular for Central and Eastern European countries. As a result net income in those countries is once again converging to the EU average. The road is, however, still long and the increased income dispersion between low-skilled and high-skilled workers may lead to calls for redistribution policies. The latter may slow down the income convergence process for high-skilled people in Central Europe.

To read the full opinion, click here.

© 2017 KBC Groep |