Economic Research

Slider image
 • Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

  ECONOMISCHE OPINIES - De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) slaagden erin de eerste fase van de brexit-o...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS - 2017 zal worden geboekstaafd als een jaar van opmerkelijk sterke groei in de wereldeconomie. De meest rec...
 • Amerikaanse arbeidsmarkt minder krap dan het lijkt

  ECONOMISCHE OPINIES - Op het eerste gezicht suggereren de Amerikaanse arbeidsmarktindicatoren een krapte die zich snel o...
 • Ondanks brexit blijft VK attractief voor internationale investeerders

  ECONOMISCHE OPINIES - De onzekerheid rond de brexit-onderhandelingen zet de Britse economie onder druk. Het tekort op de...
U bent hier: Home » Economische Opinies » De war for talent zal nog harder worden

De war for talent zal nog harder worden

ECONOMISCHE OPINIES – De war for talent is een concept dat al tijdens de jaren 90 werd geïntroduceerd. De term is evenwel allerminst verouderd. Het huidige tekort aan geschoolde arbeidskrachten vormt een bedreiging voor de Europese economische groei (zie KBC Economische Opinie van 5 september 2017). Bovendien zullen ook bedrijven worden geconfronteerd met de problematiek van het vinden én houden van genoeg werknemers met de gepaste vaardigheden. Langetermijnevoluties zoals de vergrijzing vermoeilijken dit. Getalenteerde werknemers aanwerven en behouden zal dus een topprioriteit van bedrijven zijn voor de toekomst. Voldoende wensen van werknemers inwilligen, oudere arbeidskrachten gemotiveerd en betrokken houden en de productiviteit verhogen zullen de belangrijkste wapens zijn in deze oorlog.

Om de volledige opinie te lezen, klik hier.

 

The war for talent is about to get rough

ECONOMIC OPINIONS – The concept of the war for talent first emerged back in the 1990s. The term is, however, not outdated at all. The current shortage of high-skilled labour is posing a substantial threat to European business (see KBC Economic Opinion of 5 September 2017). Firms will increasingly be confronted with the problem of finding and keeping enough employees with the right skills. Long-term trends like population ageing only add to this issue. Recruiting and retaining talented workers will hence be of utmost importance to firms going forward. Meeting employees’ changed demands, keeping older workers engaged and increasing productivity will be the main arms in fighting this war.

To read the full opinion, click here.

© 2017 KBC Groep |