Economic Research

Slider image
  • Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

    ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije decennia zijn huishoudens hard veranderd. Het klassieke ‘huwelijksgezin’ met mama,...
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS • De meest opvallende gebeurtenis van de voorbije weken was de sterke opstoot van de lange rente in de VS...
  • Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

    KBC ECONOMISCHE OPINIE - De Britse economie presteerde opvallend sterk op het einde van 2017. Dit bewijst dat de Britse...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Exit from Brexit: een hele zachte brexit is de enige optie

Exit from Brexit: een hele zachte brexit is de enige optie

ECONOMISCHE OPINIES – Theresa May heeft artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie geactiveerd. Het onderhandelingsproces over de scheiding tussen de EU en het VK kan beginnen. Voor geen van beide is dit de dag des oordeels. Toch is de brexit een historische vergissing. Het gemeenschappelijk belang van een open handelsrelatie is zo groot dat de harde posities van de afgelopen maanden niet langer gepast zijn. Het is tijd om de focus te verschuiven naar de modaliteiten van een vernieuwde relatie zonder het gemeenschappelijk belang telkens opnieuw ter discussie te stellen.

Lees de volledige opinie hier.

Exit from Brexit: why a very soft Brexit is the only option

ECONOMIC OPINIONS – Theresa May has activated Article 50 of the Treaty of the European Union. The negotiation process to arrange the EU-UK divorce can start. This isn’t doomsday, either for the EU or for the UK. But still, it is a historical mistake. The hard positions in the Brexit debate should be left aside. The common EU-UK interests in an open trade relation should be acknowledged as soon as possible. As such the debate can focus on the modalities of a renewed relationship without continuously questioning our mutual interests.

Read the full opinion here.

 

© 2018 KBC Groep |