Economic Research

Slider image
  • Diversiteit in samenlevingsvormen onderschat in beleid

    ECONOMISCHE OPINIES - De voorbije decennia zijn huishoudens hard veranderd. Het klassieke ‘huwelijksgezin’ met mama,...
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS • De meest opvallende gebeurtenis van de voorbije weken was de sterke opstoot van de lange rente in de VS...
  • Britse economie vecht tijdelijk terug tegen brexit

    KBC ECONOMISCHE OPINIE - De Britse economie presteerde opvallend sterk op het einde van 2017. Dit bewijst dat de Britse...
U bent hier: Home » Economische Opinies » De mythe van het Japanse doemscenario

De mythe van het Japanse doemscenario

ECONOMISCHE OPINIES – De Japanse economie is tijdens de voorbije decennia het symbool geworden voor een omgeving van lage groei, deflatie en een fors oplopende overheidsschuld. In de jaren negentig was dat ook daadwerkelijk het geval. Maar is die associatie ook vandaag nog terecht ? We mogen ons immers niet blindstaren op lage groeicijfers in een economie met een stagnerende bevolking. Op zich beschouwd lijken die cijfers nog altijd zwak. Per capita gemeten moeten de prestaties van de Japanse economie het sinds de Grote Recessie echter niet onderdoen voor de VS en Europa, en zijn ze in sommige gevallen zelfs beter. Als synoniem voor een economisch doemscenario deugt Japan dus niet meer.

Lees de volledige opinie hier.

 

The myth of the Japanese doom scenario

ECONOMIC OPINIONS – During the past decades, the Japanese economy has become the symbol of low growth, deflation and strongly rising public debt. This was indeed the case in the nineties. But is this association still justified today? We should not focus too much on low growth figures in an economy with stagnating population growth. These figures as such are indeed still weak. However, measured on a per capita basis, the performance of the Japanese economy since the Great Recession is not inferior to the US or Europe, and in some aspects is even better. Consequently, Japan cannot be seen as a synonym for an economic doom scenario anymore.

Read the full opinion here.

© 2018 KBC Groep |