Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische vooruitzichten – Economic perspectives

Economische vooruitzichten – Economic perspectives

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

– De verbetering van de wereldwijde groei- en inflatieomgeving duurde de voorbije weken voort. De arbeidsmarkten bleven verbeteren en het optimisme in zowel de verwerkende nijverheid als de dienstensectoren nam verder toe. In de opkomende economieën loopt die trend evenwel nog steeds achter vergeleken met die in de ontwikkelde economieën. De positieve signalen suggereren dat de economische groei begin 2017 stevig is en creëren een positief vooruitzicht voor de rest van het jaar.

– Wereldwijd wordt de inflatie nog steeds omhoog gestuwd door de basiseffecten van de energieprijsstijging. Dit is slechts een tijdelijk fenomeen want de basiseffecten zullen uitdoven. De kerninflatie blijft intussen lager dan de algemene inflatie. Voornamelijk in de eurozone blijft ze zeer matig. Dit zal voor de ECB een argument blijven om haar soepel monetair beleid voort te zetten. De Fed heeft dan weer beslist om over te gaan tot een nieuwe stap in de renteverhogingscyclus. Sterke economische resultaten in de VS zetten haar daartoe aan.

– Als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en de verwachting dat het tempo van de renteverhogingen van de Fed hoger zal liggen dan de voorbije jaren, is het rendement van langlopende Amerikaanse overheidsobligaties recent gestegen. Aangezien de correlatie tussen de Amerikaanse en Duitse lange rente nog steeds hoog is, zal hoogstwaarschijnlijk ook de Duitse stijgen. De appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro was minder uitgesproken. Voor de komende maanden zien we desondanks toch ruimte voor een verdere versteviging van de dollar als gevolg van de divergentie in het monetair beleid tussen de VS en de eurozone. Het appreciatiepotentieel van de dollar geraakt evenwel stilaan uitgeput, naarmate de Europese economie verder verstevigt of wanneer de tendens tot protectionisme effectief wordt omgezet in het Amerikaanse beleid.

– De intra-EMU verschillen in de rendementen van langlopend overheidspapier zullen in de eerstkomende maanden volatiel blijven door de politieke onzekerheid naar aanleiding van verkiezingen.

– GEKADERD – Investeringscyclus in de eurozone: minder uitbundig dan ondernemersoptimisme

Om de volledige publicatie te lezen, klik hier.

ECONOMIC PERSPECTIVES

– The global growth and inflation environment continued to improve in recent weeks. Furthermore, this stronger trend is also becoming more clearly evident in labour markets of late. Sentiment data for both the manufacturing and services sectors remained on broadly-based upward trends, although emerging markets are still lagging behind the developed economies. These favourable outcomes suggest a robust start of 2017 and a correspondingly positive outlook for the rest of the year.

– Headline inflation is still being boosted by energy base effects around the world. However, this tendency is only temporary as the base effects will fade out. Meanwhile, core inflation stays below headline inflation. Especially in the euro area, underlying inflation trends remain stubbornly subdued. This forms the key important argument for the ECB to stick to its loose monetary policy. The Fed, on the other hand, has decided to resume its rate hike cycle supported by solid economic data in the US.

– Because of somewhat higher inflation expectations and a more aggressive rate hike pace on the part of the Fed, US long-term government bond yields have come under upward pressure. As there is a strong positive correlation with its US counterpart, the German 10y bond yield will also probably rise. The increase in the USD against the EUR was, however, less pronounced. In coming months we nevertheless still see some further room for USD appreciation driven by the monetary policy divergence between the US and the euro area. The upward potential for the USD may become limited when the European economic recovery strengthens or if protectionist tendencies actually emerge in US policies.

– Intra-EMU spreads in long-term interest rates are likely to remain volatile in coming months due to the political uncertainty surrounding various national elections.

– IN SCOPE – Investment cycle in the euro area: less buoyant than producer optimism

To read the full publication, click here.

© 2018 KBC Groep |