Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Lasten te eenzijdig op de schouders van de ECB

Lasten te eenzijdig op de schouders van de ECB

ECONOMISCHE OPINIES – Om de lage inflatie en teleurstellende groei in de Eurozone op te krikken, voert de ECB als sinds enige tijd een zeer soepel monetair beleid. Een neveneffect van dat beleid is dat het de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de Eurozone bevordert. De nationale overheden maken daar echter onvoldoende gebruik van om noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren en hun overheidsbegroting sneller op orde te brengen. Vermits het uitzonderlijk soepel ECB-beleid allicht niet eeuwig zal duren, bestaat dan ook het gevaar dat er op dit ogenblik een grote kans voor de Eurozone wordt gemist.

Lees de volledige opinie hier.

Too much burden on the ECB

ECONOMIC OPINIONS – In order to boost low inflation and disappointing economic growth, the ECB has been conducting a very accommodating policy for some time. A side effect of this policy is that it supports the sustainability of public finances in the euro area. However, national governments are making insufficient use of this to carry out necessary reforms and put their public sector budget balances in order faster. Since the ECB’s exceptional policy stance will not last forever, there is a risk that the euro area as a whole is currently wasting a valuable opportunity.

Read the complete opinion here.

© 2018 KBC Groep |