Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Archief » Economische Berichten » Waarheen met de Belgische overheidsschuld?

Waarheen met de Belgische overheidsschuld?

De financiële crisis heeft de Belgische overheidsschuld de voorbije jaren opnieuw fel doen toenemen. De toename sinds 2007 was geringer dan die in de hele eurozone, maar met bijna 107% van het bbp is de Belgische schuldgraad wel nog altijd bij de hoogste in de muntunie. De reeds gerealiseerde begrotingssanering blijft vooralsnog onvoldoende om te beletten dat de schuld verder oploopt. De opbouw van een voldoende hoog primair begrotingsoverschot, zoals vastgelegd in het Stabiliteitsprogramma, moet ervoor zorgen dat de schulddynamiek de komende jaren omkeert. Indien ons land daarin slaagt, dan zal de opvang van de vergrijzingskosten niet onoverkomelijk zijn, temeer daar hervormingen die kosten al een heel stuk naar beneden hebben gebracht. Om de schuldgraad op een voldoende sterk neerwaarts pad te brengen, zal bij een normalisering van de huidige historisch lage rente wel ook het groeipotentieel van de economie moeten worden opgekrikt. Ondanks de hoge, stijgende overheidsschuld sinds 2007 blijft België intussen het marktvertrouwen behouden. Dat houdt mee verband met de relatief gezonde positie van de private sector, waardoor de Belgische economie als geheel zich in een erg positieve netto-vermogenspositie bevindt.

Klik hier voor meer detail:

© 2018 KBC Groep |